84% van wagenpark bedrijfsleven in bezit van het MKB

08 augustus 2012

In 2010 bestond het gehele wagenpark op de Nederlandse wegen uit ruim 9 miljoen voertuigen. Hiervan waren 1,65 miljoen voertuigen in het bezit van in Nederland gevestigde bedrijven. Het wagenpark van het midden- en kleinbedrijf (MKB) omvatte 1,38 miljoen voertuigen, dat is 84% van het totale wagenpark van het Nederlandse bedrijfsleven. In 2010 had het MKB 634.000 personenauto’s, 375.000 bestelauto’s en 126.000 vrachtauto’s in eigen beheer. De meeste voertuigen in het MKB bevinden zich in de zakelijke verhuur en financiële dienstverlening, in de groothandel en in het transport.

Meer voertuigen op elektriciteit
Ten opzichte van de vorige meting (2009) is het aandeel van het wagenpark dat rijdt op elektriciteit (inclusief hybride auto’s) toegenomen. In 2010 reed 3,7% van de personenauto’s in bezit van het MKB op elektriciteit, een stijging van 2 procentpunt ten opzichte van 2008. Bij het grootbedrijf ligt dit percentage nog hoger, op 6,3%. Vooral binnen de sectoren computerservice en IT en R&D rijdt een relatief groot aandeel van het wagenpark elektrisch.

Milieuprestaties zijn licht verbeterd
De milieuprestaties van het wagenpark gemeten aan de hand van de emissienormen zijn ook verbeterd. Het aandeel vrachtauto’s in het MKB dat voldoet aan de - meest recente en daardoor meest milieuvriendelijke - Euro V norm is licht gestegen en bedraagt 23,5%. Dit aandeel is binnen het MKB iets groter dan binnen het grootbedrijf.

Grotere MKB-bedrijven maken meer kilometers
Het gemiddeld aantal gereden kilometers op jaarbasis neemt toe met de omvang van het bedrijven: grotere bedrijven binnen het MKB (100 – 250 werknemers) maken gemiddeld meer kilometers. Personenauto’s van de grootste bedrijven binnen het MKB rijden jaarlijks gemiddeld meer dan 31.000 kilometer. Vooral in de transportsector en in de horeca worden op jaarbasis veel kilometers gereden.

Grotere MKB-bedrijven hebben ook een jonger wagenpark
Grotere ondernemingen binnen het MKB hebben ook een jonger wagenpark. De gemiddelde leeftijd van een personenauto in het grootbedrijf is 2,7 jaar ten opzichte van 5,3 jaar bij ZZP’ers. Vooral de post en telecommunicatie en de zakelijke verhuur beschikken over een jong wagenpark.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Wagenpark MKB en Grootbedrijf 2010

08 augustus 2012

Twee jaar terug bracht Panteia/EIM voor het eerst de samenstelling en kenmerken van het wagenpark van het Nederlandse MKB in beeld. Dit jaar is er een update uitgevoerd waarbij de situatie in het jaar 2010 in kaart is gebracht en waarbij voor het eerst ook het wagenpark van het grootbedrijf onder de loep genomen wordt.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. C.A.W. Bertens, drs. N.G.L. Timmermans, T. Span, Msc.

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer