Zuidoost Brabant heeft meer nieuwe ondernemers dan elders

13 juli 2012

Zuidoost Brabant heeft meer nieuwe ondernemers dan in de rest van Nederland. De houding van de bevolking tegenover ondernemerschap is ook duidelijk positiever: in Zuidoost Brabant vindt men vaker dan elders in Nederland dat een nieuw bedrijf veel succes en status oplevert. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM.


Ondernemerschap meest populair in Zuidoost Brabant
Het aandeel ondernemers in de beroepsbevolking van Zuidoost Brabant verschilt weinig van de rest van Nederland (11%). Opvallend is het relatief hoge aantal nieuwe ondernemers en de verwachtingen die de bevolking heeft: in deze regio ziet men iets meer goede kansen voor het starten van een bedrijf dan in heel Zuidoost Nederland en overig Nederland. Het aandeel mensen dat pas is gestart of bezig is met de start van een bedrijf is relatief hoog: circa 7% van de volwassen bevolking in deze regio is betrokken bij nieuwe ondernemerschapactiviteiten. Het gaat hierbij om zowel het actief bezig zijn met het oprichten van een nieuwe eigen onderneming als het runnen van een pas gestarte eigen onderneming. De mate van exportgerichtheid, de groeiverwachtingen en de kenmerken van ondernemers in Zuidoost Brabant verschillen niet of nauwelijks met de rest van Nederland. Wel vindt men in Zuidoost Brabant vaker dan elders in Nederland dat een nieuw bedrijf veel succes en status oplevert.


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief

13 juli 2012

Panteia/EIM heeft onderzoek gedaan naar het ondernemerschap in Zuidoost Brabant door gebruik te maken van de data van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM). In het kader van deze monitor beantwoorden elk jaar 3.500 Nederlanders vragen over hun houding tegenover ondernemerschap en het starten van een eigen bedrijf. De rapportage gaat in op de antwoorden die in Zuidoost-Brabant  en in Zuidoost-Nederland  zijn gegeven. Deze regio’s worden daarbij vergeleken met de rest van Nederland. Om aan voldoende gegevens voor de analyse te komen zijn de metingen van vier opeenvolgende jaren gebruikt. De gegevens betreffen het gemiddelde van de uitkomsten in 2007 tot en met 2010.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. N. Tiggeloove, drs. R.M. Braaksma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer