Oudere ondernemers boeken minder omzet- en investeringsgroei

12 juli 2012

Oudere ondernemers in het MKB presteren qua investeringen en omzet slechter dan jongere ondernemers. Ook hanteren zij minder vaak een innovatieve concurrentiestrategie. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM naar de relatie tussen de leeftijd van de ondernemer enerzijds en prestaties, concurrentiestrategieën en doelstellingen van bedrijven anderzijds.

Werkgelegenheid en winst blijven op peil
Uit het onderzoek onder ongeveer 1.600 MKB-bedrijven blijkt dat er voor wat betreft de bedrijfsprestaties een sterk negatief verband bestaat tussen de leeftijd van de ondernemer en de ontwikkeling van de omzet en de investeringen in het bedrijf. Voor andere prestatiemaatstaven, zoals de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de winst, is geen relatie met leeftijd gevonden.

Oudere ondernemer ook minder op innovatie gericht
De leeftijd van de ondernemer blijkt ook van invloed op de concurrentiestrategie. Het onderzoek toont namelijk aan dat er een negatieve relatie is tussen leeftijd en de mate waarin er een innovatieve strategie wordt gehanteerd. Voor andere concurrentiestrategieën is geen verband met leeftijd gevonden. Ook voor wat betreft de belangrijkste doelstelling van het bedrijf – namelijk continuïteit - zijn geen verschillen tussen oudere en jongere ondernemers gevonden. Het maken van winst komt zowel bij jonge als oude ondernemers veelal op de tweede plaats.


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Ageing and entrepreneurship

12 juli 2012

In deze studie is de relatie onderzocht tussen de leeftijd van de ondernemer enerzijds en doelstellingen, concurrentiestrategieën en bedrijfsprestaties anderzijds. Het onderzoek is primair een empirisch onderzoek en is uitgevoerd met behulp van gegevens van circa 1.600 bedrijven uit het MKB Beleidspanel. Uit het onderzoek komt naar voren dat de leeftijd van de ondernemer van negatieve invloed is op innovatie(strategie), investeringen en omzet. Voor wat betreft de doelstellingen van het bedrijf, is geen relatie met leeftijd gevonden. Hetzelfde geldt voor de andere onderzochte concurrentiestrategieën (marketing en prijs). Ook voor de prestatiemaatstaven werkgelegenheidsgroei en winst, zijn geen verschillen gevonden tussen oudere en jongere ondernemers.

Leave this field empty

Auteur(s): A. Ruis Msc., G. Scholman Bsc

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer