Meer marktkennis, meer innovaties, meer winststijging

10 juli 2012

Bij veel bedrijven in het MKB is de ondernemer de spil in het innovatieproces. Het algemene beeld is dat kennis, ervaring en houding van de ondernemer het innovatieve gedrag van het bedrijf kunnen verklaren. Recent onderzoek van Panteia/EIM laat zien dat dit beeld in hoofdlijnen klopt. De resultaten bevestigen dat de kennis van de ondernemers hun vernieuwingsbereidheid beïnvloedt, en dat deze vernieuwingsbereidheid positief samenhangt met de breedte van het palet aan gerealiseerde innovaties. Deze innovatiebreedte heeft vervolgens een positieve invloed op de winstgevendheid van het bedrijf.

Opleidingsniveau is niet doorslaggevend voor bereidheid tot vernieuwing
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de aard van de doorgevoerde innovaties, is in het onderzoek gekeken naar de breedte van het palet aan doorgevoerde innovaties. Voor ruim 1500 ondernemers uit de detailhandel, horeca en ambacht zijn de kennis, ervaring, houding en innovatief gedrag in kaart gebracht. Wat betreft de kennis en ervaring, het blijkt dat binnen de consumentgerichte sectoren vooral de marktkennis van ondernemers belangrijk is. Het algemene opleidingsniveau heeft beduidend minder samenhang met vernieuwingsbereidheid, innovatiebreedte en winstontwikkeling. Verder is er geen enkele aanwijzing dat ervaren ondernemers in deze opzichten beter presteren dan minder ervaren ondernemers.

Stimulansen belangrijk voor doorzetten van innovaties
Tot slot blijkt, dat de mate waarin ondernemers hun vernieuwingsbereidheid omzetten in innovatief gedrag, negatief beïnvloedt wordt door verschillende belemmeringen die ze ervaren. Dit geldt vooral voor ondernemers met personeel. Onduidelijk is nog in welke mate en op welke manier deze belemmeringen in hun gedrag doorwerken. De resultaten suggereren wel dat het belangrijk is, om ondernemers te stimuleren hun positieve houding daadwerkelijk in innovatief gedrag om te zetten.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Innoveren in het consumentgerichte bedrijfsleven

10 juli 2012

Innoveren is niet alleen belangrijk voor grote industriële multinationals, maar ook voor kleine bedrijven uit consumentgerichte sectoren zoals de detailhandel, horeca en ambacht. Ook in deze sectoren wordt veel en vaak geïnnoveerd, en deze innovaties verbeteren de winstgevendheid van de betrokken bedrijven. De kennis en houding van ondernemers spelen hierbij een belangrijke rol. Wat opvalt aan de rol van kennis, is dat het hierbij vooral om de marktkennis van ondernemers gaat. Het algemene opleidingsniveau is minder belangrijk en het aantal jaren ervaring als ondernemer lijkt al helemaal geen positieve invloed te hebben.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.M.P. de Kok

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer