Nieuwe financieringsinitiatieven hebben potentie voor MKB

06 juli 2012

Nieuwe financieringsinitiatieven hebben potentie voor MKB
Een aantal nieuwe financieringsinitiatieven brengen potentiële oplossingen voor MKB bedrijven met een relatief lage financieringsbehoefte. Voor banken is het vaak niet aantrekkelijk klein zakelijke kredieten tussen €50.000 en €500.000 te financieren door de relatief hoge handlingskosten en het als hoog gepercipieerde risico van deze kleine leningen. Van een achttal initiatieven heeft Panteia/EIM onderzocht welke financieringsoplossingen zij kunnen bieden.

Verschil in aanbod en oplossingen
De acht alternatieven verschillen in hun aanbod en manieren waarop zij oplossingen bieden. Bijvoorbeeld de ‘Kredietunies’ willen vooral vreemd vermogen verschaffen en starten binnenkort pilots in regio’s en verschillende branches, het Nederlands MKB-Fonds zoekt de oplossing in achtergestelde leningen en ‘crowdfunders’ maken heel eigentijds gebruik van internet. De verschillende initiatieven variëren ook in hoogte van kapitaalverschaffing. (zie bijgevoegde tabel). In hoeverre alle initiatieven in de toekomst worden gerealiseerd blijft nu nog even de vraag: bij MKB-crowdfunding, Crowd about Now, Investeringsplein, Investormatch en Trefi kunnen MKB-ondernemers nu al terecht.

Bundeling van krachten is raadzaam om belemmeringen weg te nemen
De verschillende initiatieven zijn allemaal bezig met een opstart of zijn net actief in de markt. Zij lopen daarbij tegen belemmeringen aan zoals: gebrek aan bekendheid bij MKB-ondernemers, regelgeving die geen rekening houdt met innovaties in het landschap van financiële aanbieders en het aantrekken van voldoende fondsen. Oplossingen zijn: meer samenwerken met een gezamenlijke communicatiestrategie, gebruik maken van de “ondernemerskredietdesk”, het realiseren van een one-stop-shop voor vreemd en eigen vermogen, en een keurmerk om ondernemers meer zekerheid te geven van de soliditeit en bruikbaarheid van het initiatief.

 

Informatie
De minirapportage “Nieuwe financieringsvormen voor het MKB” kunt u downloaden van de website www.ondernemerschap.nl. Voor vragen hierover kunt u terecht bij Lia Smit, tel. 079 322 22 66, mail: l.smit@eim.panteia.nl.


 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Nieuwe financieringsvormen voor het MKB

06 juli 2012

Panteia/EIM is in een miniconferentie nagegaan welke mogelijkheden nieuwe, alternatieve financieringsvormen bieden. Met nieuwe aanbieders, waarvan sommigen pas later dit jaar daadwerkelijk van start gaan, is besproken welke financieringsbedragen zij kunnen bieden, welke knelpunten zij ervaren, en welke oplossingen zij hebben bedacht. Deze minirapportage geeft een weergave van de bevindingen.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. R.M. Braaksma, Lia Smit

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer