Starters zien door de wolken toch de zon

03 juli 2012

Panteia/EIM heeft naar de ervaringen en verwachtingen gevraagd van ondernemers die in 2008 met een bedrijf zijn gestart en nu enkele jaren financieel-economische crisis achter de rug hebben. Hoewel nog steeds dreigende wolken boven de markt hangen zien zij daar doorheen toch de zon gloren voor het eigen bedrijf. De dreigingen voor het eigen bedrijf zien deze ondernemers in bijvoorbeeld het krimpen van de afzetmarkt en toename van het aantal concurrenten. Twee op de vijf ondernemers hebben het afgelopen jaar meer of zelfs veel meer moeite moeten doen om klanten te werven dan in de jaren daarvoor.

Iets meer optimisme
Een op de drie ondernemers (35%) van de groep starters in 2008, werd het afgelopen jaar geconfronteerd met een krimpende afzetmarkt voor de producten of diensten van het bedrijf. Daar staat tegenover dat voor 29% van de ondernemers de afzetmarkt is gegroeid. De ondernemers zijn over de ontwikkeling van de afzetmarkt in 2012 iets optimistischer. Minder ondernemers - namelijk 24% - verwachten dat de afzetmarkt dit jaar zal krimpen. Het aandeel van de ondernemers die verwachten dat de afzetmarkt dit jaar zal groeien is met 31% slechts een heel klein beetje groter. Ondanks het iets grotere optimisme over de ontwikkeling van de afzetmarkt, verwacht toch bijna 40% van de ondernemers dat de concurrentie dit jaar problemen zal geven.

Met vertrouwen de toekomst tegemoet
De ontwikkeling van de omzet en het bedrijfsresultaat van de bedrijven in 2011 komt overeen met de ontwikkeling in 2010. Over de ontwikkeling van de omzet en het bedrijfsresultaat in 2012 zijn de ondernemers iets pessimistischer gestemd, maar de overgrote meerderheid van de ondernemers ziet de toekomst van het bedrijf wel met vertrouwen tegemoet.
Volgens de overgrote meerderheid van de ondernemers is het gezinsinkomen voldoende (59%) of zelfs ruim voldoende (34%) om in het levensonderhoud te voorzien. Overigens is maar 29% van de ondernemers voor het levensonderhoud van zichzelf en het gezin volledig aangewezen op de inkomsten uit het bedrijf. Daarnaast is 23% voor een groot deel aangewezen op de inkomsten uit het bedrijf. Een op de drie ondernemers (34%) heeft het afgelopen jaar bezuinigd op de gezinsuitgaven.


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Starters zien door de wolken toch de zon

03 juli 2012

In deze minirapportage worden de uitkomsten gepresenteerd van onderzoek naar de ervaring en verwachting wat betreft de ontwikkeling van de markt en de ontwikkeling van het eigen bedrijf van ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart. Ook de inkomenspositie van deze ondernemers komt aan de orde. De informatie is gebaseerd op onderzoek dat in het voorjaar van 2012 is gehouden onder de deelnemers aan het EIM starterscohort 2008.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer