MKB blijft sterk achter bij het grootbedrijf

29 juni 2012

MKB blijft sterk achter bij het grootbedrijf
Het MKB heeft - door haar sterke binnenlandse oriëntatie - veel last van een dalende consumptie, een overheid die minder inkoopt bij het bedrijfsleven en een afname van de investeringen. Hierdoor blijft in 2012 de ontwikkeling van de afzet van het MKB sterk achter bij die van het grootbedrijf. Dit jaar zal de afzet van het MKB met 1,75% afnemen. In het grootbedrijf zal de krimp beperkt blijven tot 0,5%. In 2013 wordt een licht herstel van het Nederlandse bedrijfsleven verwacht. Dan zal de afzet van het MKB met 1% kunnen groeien, maar zal nog steeds achterblijven bij het grootbedrijf. Dit blijkt uit het onderzoek Kleinschalig Ondernemen van Panteia/EIM.

Sterke afzetdaling in de bouw en de detailhandel
Sectoren die sterk op de binnenlandse markt zijn georiënteerd staan in 2012 flink onder druk. Vooral het MKB in de bouw zal met 6,5% in 2012 sterk krimpen. Hoewel de onderhoudsuitgaven niet noemenswaardig afnemen, is er wel een sterk gebrek aan investeringen in nieuwbouwwoningen en bedrijfspanden. De financieringsproblemen van woningbouwcoöperaties versterken deze ontwikkeling. Voorlopig wordt nog geen herstel van de woning- en kantorenmarkt verwacht. Dit betekent dat ook in 2013, met een verwachte groei van 0,75%, nog geen herstel van betekenis zal inzetten.
De afzet in de detailhandel zal in 2012 met 1,5% krimpen. Door een gebrek aan verhuisbewegingen wordt er minder uitgegeven aan doe- het zelf artikelen en woninginrichting. Ook op kledingaankopen is de consument aan het besparen. In 2013 wordt een verdere daling van de afzet van de detailhandel met 1,25% verwacht. Deze verdere daling hangt nauw samen met de stijging van het hoge BTW-tarief naar 21%.

Bescheiden MKB-herstel in 2013 door meer export
Ook volgend jaar zullen de binnenlandse bestedingen onder druk blijven staan. Alleen de uitvoer zal in 2013 toenemen. Hierdoor zal het MKB in 2013 slechts bescheiden kunnen herstellen met een afzetgroei van 1%. Door de exportgerichtheid van de groothandel en industrie zullen deze twee sectoren het afzetherstel van het Nederlandse bedrijfsleven moeten inluiden. In 2013 kan de groothandel met 2,25% groeien, de industrie met 1,5%.

Werkgelegenheid neemt in het MKB in 2012 en 2013 af
Nadat de werkgelegenheid in 2011 nog iets is toegenomen, zal de werkgelegenheid in 2012 met ruim 25 duizend personen afnemen. Dit komt overeen met een daling van 0,75%. In het grootbedrijf blijft de daling beperkt tot 0,5%. Gebrek aan vraag, maakt dat het aantal opdrachten voor zelfstandigen doet afnemen. Het aantal zelfstandigen zal in 2012 met 0,5% afnemen. Zeker in de bouw en zakelijke dienstverlening staat de vraag naar diensten van zelfstandigen sterk onder druk. Als gevolg van de sombere afzetperspectieven van het MKB zal in 2013 de werkgelegenheid in het MKB met 37 duizend personen afnemen. Dit komt overeen met een daling van 1%.

 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Kleinschalig Ondernemen 2012

29 juni 2012

In de publicatie Kleinschalig Ondernemen 2012 wordt een beeld gegeven van de structuur en economische ontwikkeling in het bedrijfsleven, verdeeld naar grootteklassen en sectoren. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) staat hierbij centraal. In Kleinschalig Ondernemen worden de ontwikkelingen van afzet, werkgelegenheid, winstgevendheid en investeringen bij het MKB besproken. Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn de inkomensontwikkeling van ondernemers en de financiering van het MKB.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer