Draagvlak onder zzp’ers voor herziening zelfstandigenaftrek

14 juni 2012

Uit onderzoek van Panteia/EIM blijkt dat er onder zzp’ers meer voorstanders dan tegenstanders zijn voor hantering van een omzetcriterium om de hoogte van de zelfstandigenaftrek te bepalen. Verder blijkt dat zzp’ers bovengemiddeld scoren op de schaal voor ondernemende houding. Dit blijkt ook uit hoe zzp’ers presteren in recessietijd. Zij zitten niet bij de pakken neer.

Het grootste deel van de zzp’ers is voor toepassing van een omzetcriterium
Momenteel heeft een zzp'er recht op zelfstandigenaftrek wanneer deze minimaal 1.225 uur per jaar aan het feitelijk drijven van zijn of haar onderneming besteedt. Dit komt neer op gemiddeld circa 25 uur per week. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om te kijken naar alternatieven voor het urencriterium. Daarin is voorgesteld om het urencriterium te vervangen door bijvoorbeeld een omzetcriterium met een glijdende schaal. Men zou dan bij een omzet van meer dan € 10.000 per jaar recht hebben op honderd procent zelfstandigenaftrek en bij een omzet van minder dan € 10.000 naar rato. Aan de respondenten is gevraagd of zij het eens of oneens zijn met de voorgestelde wijziging. De helft ondersteunt het voorstel, 11% is neutraal en 22% is tegen. Een deel heeft zijn of haar mening niet kenbaar gemaakt (17%). Ook zelfstandigen die momenteel wel aan het urencriterium voldoen, maar niet (volledig) aan deze mogelijke invulling van een omzetcriterium, zijn in meerderheid voor aanpassing.

Zzp’ers pakken aan
Menigeen stelt de vraag of zzp'ers in Nederland nu echte ondernemers zijn, of eerder een type zelfstandig werknemer. Maar hoe ondernemend zijn zzp'ers nu echt? Uit onderzoek onder het zzp-panel van Panteia/EIM blijkt dat zij in algemene zin over een ondernemende houding beschikken. Zij scoren bovengemiddeld op de schaal voor Ondernemende Houding.
De ondernemende houding is gemeten door te kijken naar de innovativiteit, de risicobereidheid en de proactiviteit van zzp'ers. Een proactieve houding is bij zzp’ers het sterkst aanwezig en zij blijken ook te beschikken over een innovatieve houding. De mate waarin zij bereid zijn om risico’s te nemen is relatief laag. In deze tijden is een ondernemende houding welkom, want zzp’ers hebben het niet makkelijk. Zij zitten echter niet bij de pakken neer. Iets meer dan de helft ondervindt negatieve gevolgen van de huidige moeilijke economische omstandigheden. Uit de resultaten valt af te leiden dat zzp'ers in 2011 meer tijd hebben gestoken in het bedrijf, terwijl zij globaal hetzelfde inkomen hebben gerealiseerd. Als gevolg van de recessie is het aantal niet-declarabele uren gemiddeld circa 6 uur hoger uitgevallen.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

14 juni 2012

De belangstelling voor zzp'ers is de laatste tijd sterk toegenomen. Het aandeel zzp'ers onder de werkende bevolking stijgt sterk. Omgerekend gaat het om circa 425.000 zzp'ers. Ter vergelijking, er zijn circa 323.000 bedrijven met personeel in dienst en ongeveer 273.000 overige ondernemers zonder personeel. Deze laatste groep besteedt minder dan 15 uur in de onderneming, heeft medeondernemers of verricht wezenlijk andere werkzaamheden dan werknemers. In de media, de politiek en ook de wetenschap neemt de belangstelling voor zzp'ers toe. Ook worden steeds vaker beleidsvoornemens en -maatregelen afgekondigd, die betrekking hebben op zzp'ers. Zzp'ers vormen dus een belangrijke factor binnen de Nederlandse economie. Met behulp van het zzp-panel wordt deze belangrijke groep ondernemers in kaart gebracht. In dit rapport wordt de tweede meting van 2011 (in het najaar) beschreven.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. N.E. de Vries, drs. P.J.M. Vroonhof, W.J. Liebregts MSc

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer