Kantoorhoudend MKB kan duurzamer

12 juni 2012

Uit een onderzoek van Panteia/EIM onder bedrijven die gerekend kunnen worden tot het kantoorhoudend MKB, blijkt dat de aandacht voor duurzaam ondernemen toeneemt, maar dat er zeker nog meer kan worden gedaan. Zo doet 72% van de onderzochte bedrijven niets met duurzame energie.

Aanbestedingspocedures sporen bedrijven aan tot duurzamer ondernemen
Strengere duurzaamheidseisen in aanbestedingsprocedures zetten de bedrijven aan tot het nemen van maatregelen. De verwachting is dat duurzaamheidseisen in de komende jaren steeds strenger worden en op veel meer terreinen zullen gaan gelden. Dat geldt ook voor het kantoorhoudend MKB waarvan Nederland - in de categorie 10 tot 200 werkzame personen - er in 2011 ruim 8.200 telde.  Uit het onderzoek blijkt dat er door veel bedrijven in deze sector duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen, maar dat er ook nog een aanzienlijke besparingspotentie is. 60% van de overvraagde bedrijven heeft in de afgelopen 3 jaar energiebesparende maatregelen getroffen. Toch doet 72% niets met duurzame energie. 75% heeft maatregelen genomen op het gebied van afvalstromen en papierverbruik daarentegen heeft 50% heeft nog geen duurzame maatregelen genomen op het gebied van mobiliteit en wagenpark.

Belangrijkste redenen waarom men geen maatregelen neemt
Belangrijke redenen om nog geen maatregelen te nemen hebben te maken met het feit dat men nog onvoldoende druk voelt vanuit de markt (slechts 30% is het helemaal eens met de stelling dat klanten steeds meer eisen stellen) en dat men nog niet is overtuigd van het feit dat duurzaamheidmaatregelen doorgaans meer opleveren dan ze kosten. Verder ontbreekt vaak de kennis over alle mogelijkheden evenals het inzicht in kosten, baten en terugverdientijd van maatregelen. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven met duurzaamheidambities vooral behoefte hebben aan kennis van de mogelijkheden en aan inzicht in kosten-baten verhoudingen. Bij het stimuleren van duurzaam ondernemen en het realiseren van ‘quick wins’ kan Panteia/EIM ook een belangrijke rol spelen. Het landelijke inzicht dat onder meer uit dit onderzoek wordt geboden heeft enkele individuele gemeenten de mogelijkheid geboden om de stand van zaken rond duurzaam ondernemen in hun gemeente te vergelijken met het landelijke beeld. Deze kennis vormt belangrijke input voor het gemeentelijke klimaatbeleid. In een gemeentelijke aanpak kunnen bedrijven beter worden ondersteund.

 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Duurzaam ondernemen in het kantoorhoudende MKB

12 juni 2012

Doel van het onderzoek onder het kantoorhoudende MKB was het verkrijgen van inzicht in de vraag wat de aandacht op dit moment is voor duurzaam ondernemen, welke maatregelen al zijn genomen, wat de ambities zijn en welke ondersteuning men nodig heeft om de ambities te realiseren. In deze studie is het kantoorhoudend MKB afgebakend door te stellen dat de hoofdactiviteit van deze bedrijven leidt tot activiteiten die voornamelijk in kantooromgevingen plaatsvinden. Om te bepalen welke groep bedrijven voldoet aan het begrip ‘kantoorhoudend MKB’ zijn met behulp van de rubriceringen uit het Handelsregister de volgende groepen geselecteerd:
- Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle
- Speur- en ontwikkelingswerk
- Reclame en marktonderzoek
- Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy
- Financiële instellingen
- Woningbouwcorporaties
- Accountantskantoren
- Juridisch advies

Voor het onderzoek is gewerkt met de afbakening van 10 tot 200 werkzame personen. In 2011 ging het daarbij om grofweg 8.200 bedrijven in Nederland. De totale populatie van kantoorhoudend MKB bedroeg in 2011 ruim 147.700 bedrijven waarvan ruim 100.000 bedrijven zijn met 1 werkzame persoon. 375 hebben deelgenomen aan de telefonische enquête.

De gekozen afbakening betekent dat onder meer handelsbedrijven niet zijn meegenomen in de groep vanwege hun doorgaans omvangrijke opslagruimtes, en dat ook verhuurbedrijven om vergelijkbare redenen niet voldoen aan de kenmerken van deze groep.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.P. Muizer, drs. C.A.W. Bertens

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer