Openstaande rekeningen nekken kleine MKB-bedrijven

29 mei 2012

Betalen zakelijke afnemers de facturen van hun leveranciers in het MKB op tijd? Vaak níet, zo blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM: van de bedrijven met zakelijke afnemers heeft 60% te maken met te laat betaalde rekeningen. Eén op de vijf MKB-bedrijven met zakelijke klanten (B2B-bedrijven) meldt problemen die het gevolg zijn van niet of te laat betaalde rekeningen. Het gaat om eigen betalingsachterstanden en rood staan bij de bank, en in wat mindere mate om incassoprocedures en leveringsstops.

Late betalingen kunnen liquiditeitsproblemen veroorzaken
Te late betaling van rekeningen bezorgt één op de vijf leveranciers in het MKB liquiditeitsproblemen: zij lopen zelf betalingsachterstanden op en staan rood bij de bank. Bij bijna 20% van de kleinste bedrijven die leveren aan zakelijke klanten (zzp’ers en bedrijven met hooguit drie werknemers) komen ondernemers er ook privé door in de problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld ten koste van noodzakelijke uitgaven.

Meerderheid B2B-bedrijven krijgt rekeningen te laat betaald
Vier op de vijf MKB-bedrijven levert ten minste voor een deel aan zakelijke klanten. Deze B2B-bedrijven halen hier gemiddeld tweederde van hun omzet. Ruim 60% van deze bedrijven, 44% van alle MKB-bedrijven, heeft het afgelopen jaar te maken gehad met niet of te laat betaalde rekeningen. Die komen in 45% van de gevallen te liggen bij kleine bedrijven, bij 26% van de grote bedrijven, 6% bij overheids- en  5% bij andere instellingen.

Te laat betalen door de overheid gebeurt nog steeds
Nog lang niet alle overheidsinstanties voldoen aan de verplichting om facturen binnen 30 dagen te betalen. Tweederde van de B2B-bedrijven in het MKB levert (ook) aan overheid en semi-overheid, en 38% van hen krijgt zijn rekeningen doorgaans niet binnen 30 dagen betaald. Acties ter verbetering van het betalingsgedrag zijn gewenst, ook omdat olievlekwerking dreigt: te laat betalen als reactie op te laat betaald worden. Kleine bedrijven zijn de eerste slachtoffers.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

De rekening betalen

29 mei 2012

Panteia/EIM heeft in 2011 de financiering en financierbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven onderzocht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Uit dat onderzoek komt onder andere naar voren dat bedrijven hun debiteuren eerder manen, en hun eigen rekeningen later betalen. Dit als reactie op de economische crisis. Maar als een bedrijf of een overheidsinstelling zijn rekening van een leverancier later betaalt, zit die mogelijk met een probleem. Om meer inzicht te krijgen in het vraagstuk van niet of te laat betaalde rekeningen, zijn in maart en april 2012 vragen gesteld aan het MKB-beleidspanel van Panteia/EIM over het betalingsgedrag van hun afnemers. Het panel bestaat uit bijna 2.000 ondernemers, dat representatief is voor het Nederlandse MKB.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. R.M. Braaksma, Lia Smit

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer