Geslacht ondernemer speelt rol bij kredietverlening

15 februari 2000

Mannelijke en vrouwelijke ondernemers met een vergelijkbaar bedrijf en een vergelijkbare aanpak van hun bedrijf verschillen in de manier van financiering van hun bedrijf. Dit betekent dat het geslacht van de ondernemer van invloed is op de hoogte van het startkapitaal en op de aard van de financiering. Als de ondernemer een vrouw is, heeft dit een positieve invloed op het aandeel bankkrediet in het startkapitaal. Dit blijkt uit het EIM-onderzoek `Financiering van startende vrouwelijke ondernemers'.

Het `vrouwzijn'
Het onderzoek wijst uit dat vrouwelijke ondernemers, ongeacht de kenmerken van het bedrijf, behoefte hebben aan een kleiner startkapitaal dan mannelijke ondernemers in een vergelijkbare situatie. Opvallender is echter de constatering dat het `vrouwzijn' een negatief effect heeft op het aandeel eigen vermogen in het startkapitaal en een positief effect op het aandeel bankkrediet. Dit laatste wekt de indruk dat vrouwelijke ondernemers in het kredietverleningsproces een voorsprong hebben op mannelijke ondernemers; de realistische opstelling van vrouwen kan bij banken vertrouwen wekken. Daarnaast is het goed mogelijk dat vrouwelijke ondernemers zich willen wapenen tegen mogelijke stereotiepe denkbeelden, waarmee ze in het proces geconfronteerd zouden kunnen worden. Dit kan ertoe leiden dat ze zich grondiger voorbereiden dan mannen en zichzelf willen bewijzen bij de bank.

Vrouwelijk profiel
Het feit echter dat banken gemiddeld genomen niet méér of grotere kredieten verstrekken aan vrouwelijke ondernemers in vergelijking met mannelijke ondernemers, heeft te maken met de kenmerken van bedrijven van vrouwelijke ondernemers. Vrouwelijke ondernemers starten doorgaans kleinschaliger dan mannelijke ondernemers; ze zijn minder bereid tot het nemen van risico's; ze starten vaker in de dienstverlening en werken veelal parttime in hun bedrijf. Voor banken kleven aan dit zogenoemde vrouwelijke profiel bepaalde risico's. Om die reden zijn banken juist enigszins terughoudend in het verlenen van zakelijke kredieten aan vrouwelijke ondernemers.
Aangezien nooit is aangetoond dat bedrijven van vrouwelijke ondernemers een kleinere overlevingskans hebben dan vergelijkbare bedrijven van mannelijke ondernemers, zouden banken en andere kredietverstrekkers juist meer gebruik moeten maken van de vertrouwenwekkende houding van vrouwelijke ondernemers. Dit zou een leidraad kunnen zijn om het potentieel aan vrouwelijke ondernemers meer of intensiever te ondersteunen bij het starten van hun bedrijf.

 


Voor inlichtingen: mevr. drs. H.W. Stigter

Financiering van startende vrouwelijke ondernemers

15 februari 2000

Onderzoek naar de invloed van ‘gender’ op de ondernemingsfinanciering. Vrouwelijke ondernemers starten kleinschaliger, zijn minder bereid risico te nemen, starten vaker in de dienstverlenende sector, hebben minder ervaring met financieel management, ondernemen vaker parttime en besteden minder tijd aan netwerken dan mannelijke ondernemers. Geconcludeerd kan worden dat 'gender' invloed heeft op de financiering van een onderneming. Financiers moeten bij de ondernemingsfinanciering rekening houden met het geslacht van de ondernemer.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. I. Verheul, drs. H.W. Stigter

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer