Projectmatige samenwerking tussen bedrijven betaalt zich uit

09 mei 2012

Sinds jaar en dag werken bedrijven projectmatig samen met andere organisaties. Dit komt vaak voor en de betrokken bedrijven zijn over het algemeen tevreden over de prestaties van het afgeronde project. De belangrijkste reden voor bedrijven om met andere organisaties samen te werken is om nieuwe kennis op te doen en om te innoveren. Projectmatig samenwerken lijkt vooral effectief bij het ontwikkelen van nieuwe producten: bedrijven die aan productinnovaties doen, waarderen de toegevoegde waarde van de projectmatige samenwerking hoger dan de overige bedrijven. Dit is een van de bevindingen uit een onderzoek van Panteia/EIM en het departement Organisatiewetenschappen van de Universiteit van Tilburg.

Afgeronde projecten scoren goed
Bedrijven werken regelmatig met andere bedrijven of organisaties samen aan een gemeenschappelijk project. Dit wordt projectmatig samenwerken genoemd. De mate waarin dit gebeurt verschilt tussen de sectoren, maar met name in de bouw en de kennisintensieve zakelijke dienstverlening komt dit naar verhouding vaak voor. In de tweede helft van 2010 werkte bijvoorbeeld iets minder dan een kwart van alle kleine en middelgrote bedrijven in deze sectoren op enig moment in projectverband samen met andere organisaties. Bedrijven zouden dit niet zo vaak doen, als ze er geen voordeel bij hadden. Dit blijkt ook uit de waardering van de onderzochte bedrijven over de algemene prestaties. Gemiddeld genomen scoren de afgeronde projecten in beide sectoren ruim 7½. Voor projecten die erg lang duren, valt de waardering wat lager uit. De waardering van de prestaties hangt duidelijk samen met hoe de verschillende organisaties in het project met elkaar samenwerken: projecten presteren beter naarmate de deelnemende bedrijven zich flexibeler en meer coöperatief naar elkaar opstellen.

Effect is afhankelijk van de omvang van het project
Dat de waardering voor een project hoog is, wil nog niet automatisch zeggen dat het ook veel aan de bedrijfsdoelen heeft bijgedragen. Dit hangt vooral af van de omvang van het project. Gemiddeld genomen zijn bedrijven ook ruim tevreden over de bijdrage van projectmatige samenwerking aan de bedrijfsdoelen, maar hierbij hangt het oordeel vooral af van de omvang van het afgeronde project: hoe meer organisaties en hoe meer personen erbij betrokken zijn, hoe sterker de mate waarin het project aan de doelen heeft bijgedragen. Los hiervan geldt dat bedrijven die aan productinnovatie doen, positiever zijn over de bijdrage van het project dan andere bedrijven. Het lijkt erop dat, in ieder geval voor kleine en middelgrote bedrijven, projectmatige samenwerking bij uitstek geschikt is om nieuwe producten te ontwikkelen.

Projectmatige samenwerking niet afhankelijk van sectorspecifieke kenmerken
Tot slot is het opmerkelijk dat er zoveel overeenkomsten zijn tussen beide sectoren, als het gaat over de manier van samenwerken. Ondanks de grote verschillen in de aard van het product (en manier van produceren) van beide sectoren, vinden we bijna geen verschillen als het gaat over de manier van samenwerking of de manier waarop er nieuwe kennis ontwikkeld wordt. Dit geldt ook voor de effecten van de projecten. Waarschijnlijk zijn deze aspecten van projectmatige samenwerking niet afhankelijk van sectorspecifieke kenmerken, zoals de aard van het productieproces en de inrichting van de productieketen.

 


Voor inlichtingen: 079 322 2200

Hoe werken bedrijven samen in projecten?

09 mei 2012

Bedrijven werken vaak in projectverband met andere organisaties samen. Dergelijke projectmatige samenwerking tussen bedrijven bestaat al zolang er bedrijven bestaan, maar er is maar weinig bekend over hoe dergelijke projecten worden aangestuurd. In dit rapport worden diverse kenmerken besproken van projectmatige samenwerking in de bouw en de kennisintensieve zakelijke dienstverlening. Centraal hierbij staan de organisatie van deze samenwerking, of deze projecten tot nieuwe kennis leiden (en zo ja, hoe), en hoe tevreden bedrijven over de afgeronde projecten zijn.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.M.P. de Kok, drs. J.P. Vendrig, drs. M.J.F. Tom, prof. dr. L.A.G. Oerlemans

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer