Vergrijzing en ondernemerschap

02 mei 2012

De sociale en economische gevolgen van 'vergrijzing' zijn uitvoerig bestudeerd en becommentarieerd. Een nog nauwelijks belicht aspect is welk effect dit heeft op de omvang en samenstelling van de ondernemerspopulatie in Nederland. Onderzoek van Panteia/EIM geeft een eerste antwoord: vergrijzing lijkt nauwelijks effect hebben.

De resultaten van het onderzoek suggereren dat de demografische ontwikkeling een gering effect heeft op de omvang en samenstelling van de populatie ondernemers in 2025 en 2040. Er vinden weliswaar behoorlijke verschuivingen plaats in de relatieve omvang van verschillende leeftijdsgroepen, maar de gevolgen hiervan voor de ondernemers- en startersquote compenseren elkaar meestal. Tussen 2011 en 2025 neemt bijvoorbeeld het aandeel van de leeftijdsgroep 50- tot 60-jarigen behoorlijk toe, ten koste van het aandeel van de leeftijdsgroep 40- tot 50-jarigen, maar omdat beide groepen een vergelijkbare ondernemersquote hebben, heeft dit geen gevolgen voor de totale ondernemersquote.

Deze conclusies zijn gebaseerd op cijfers voor de gehele Nederlandse economie. De ontwikkelingen op regionaal niveau zijn niet onderzocht. Dat de vergrijzing op nationaal niveau geen invloed lijkt te hebben op de omvang en samenstelling van de ondernemerspopulatie, is dus geen garantie dat er op regionaal niveau ook geen merkbare invloed zal zijn.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Vergrijzing en ondernemerschap

02 mei 2012

In dit onderzoek wordt onderzocht welke invloed de vergrijzing heeft op de omvang en samenstelling van de ondernemerspopulatie in Nederland. Wat betreft de samenstelling van de ondernemerspopulatie, richt dit onderzoek zich op de verhouding tussen het aantal gevestigde ondernemers en het aantal startende ondernemers.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.M.P. de Kok, drs. P. Gibcus, drs. R.M. Braaksma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer