Een derde van het MKB wil investeren in duurzame energie

19 april 2012

Al enige jaren heerst het idee dat investeren in duurzame energie nagenoeg rendabel is. Onderzoek van Panteia/EIM laat zien dat er binnen het MKB serieuze interesse is om te investeren in duurzame energie, in het bijzonder in zonne-energie. Een derde van het MKB wil namelijk in de komende 3 jaar investeren in duurzame energie. Driekwart van deze groep ondernemers wil dat vooral doen in zonnecollectoren.

Motieven
De milieubijdrage en de verwachte kostenvoordelen worden door de ondernemers genoemd als de belangrijkste motieven. Daarnaast worden een positief effect op het bedrijfsimago en een zekere onafhankelijkheid van energieleveranciers genoemd. Het is duidelijk dat de meeste interesse uitgaat naar zonnecollectoren, driekwart van de geïnteresseerde ondernemers wil daarin investeren.

Interesse
Duurzaam ondernemen, en in het bijzonder energie inkoop of duurzame energie, wordt steeds vaker vanuit de lokale omgeving of regio geïnitieerd. Daarbij zijn ondernemende burgers en lokale ondernemers betrokken. Momenteel kent echter niet meer dan 5% van het MKB dergelijke samenwerkingsverbanden en maakt daar gebruik van. Ruim een kwart van de MKB-bedrijven die dergelijke samenwerkingsverbanden niet kennen, heeft er wel belangstelling voor. Zij zijn dan vooral geïnteresseerd in de mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energie.

Resultaat
Een vijfde van het Nederlandse MKB zegt de laatste drie jaar te hebben geïnvesteerd in duurzame energie. Dit aandeel ligt eigenlijk veel lager, want de MKB-ondernemers noemen vaak het overstappen naar leveranciers van groene energie en het investeren in energiebesparing als hun investeringen in duurzame energie.


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Belangstelling MKB voor duurzame energie

19 april 2012

Eind 2011 zijn door Panteia/EIM aan circa 1.000 ondernemers uit het MKB Beleidspanel vragen gesteld over hun belangstelling in duurzame energie. In de minirapportage komen eerst de investeringen in duurzame energie die MKB-bedrijven hebben gedaan aan de orde. Vervolgens is gevraagd of er in de toekomst interesse bestaat om te investeren in duurzame energie. Ook de bekendheid van MKB-bedrijven met informele, lokale samenwerkingsverbanden op dit terrein en hun eventuele toekomstige interesse in dergelijke samenwerkingsverbanden is gepeild. Hiermee biedt deze minirapportage zowel inzicht in investeringen en gedrag rond duurzame energie in het verleden als in de interesses voor de toekomst.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. C.A.W. Bertens, drs. J. Snoei

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer