Bereikbaarheid MKB is in de afgelopen jaren verbeterd

11 april 2012

Door de bevolkingsgroei en het toenemende autobezit groeien de verkeersstromen. Toch lijken de bereikbaarheidsproblemen juist af te nemen als gevolg van het gunstige weer, de opening van spitsstroken en de economische recessie en de daarmee samenhangende afnemende bedrijvigheid. Ook MKB-ondernemers ervaren minder vaak hinder ten aanzien van de bereikbaarheid van hun bedrijf, zo blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM.

Minder hinder
Het percentage MKB-ondernemers dat hinder ervaart is in de jaren 1999-2011 steeds verder afgenomen. Dit blijkt uit een meting gehouden onder 1000 ondernemers. In 2011 gaf 10% van de MKB-ondernemers aan hinder te ervaren; in eerdere metingen in 1999, 2003 en 2007 lag dat percentage beduidend hoger. Op dit moment zeggen MKB-ondernemers het vaakst hinder te hebben bij het bereiken van de klanten en om zelf bij het eigen bedrijf te komen. MKB-ondernemers geven juist minder vaak aan dat door personeel, leveranciers en klanten hinder wordt ervaren om naar het bedrijf te komen.

Eigen maatregelen
MKB-ondernemers noemen flexibele werktijden en thuiswerken het meest als maatregel die zij hebben doorgevoerd om hinder in de bereikbaarheid te vermijden. De rek van deze maatregelen lijkt er voor de toekomst uit te zijn. De invoering van flexibele logistiek, bijvoorbeeld ’s nachts laden en lossen of buiten de ochtend- en avondspits omrijden, wordt minder vaak als maatregel genoemd die al is doorgevoerd. Ondernemers zijn voor de invoering van flexibele logistiek dan ook vaak afhankelijk van derden; klanten, leveranciers en gemeenten. Slechts 4% van de MKB-ondernemers geeft aan dat zij behoefte hebben aan een beter bereikbare locatie.

Maatregelen overheid 
De overheid heeft verschillende maatregelen aangekondigd om de bereikbaarheid voor het bedrijfsleven te verbeteren. Het gaat dan onder meer om ruimere openstelling van de spitsstroken, verlengen van in- en uitvoegstroken, het belonen van rijden buiten de spits. Een kwart van de MKB-ondernemers zegt vertrouwen in de maatregelen te hebben. Bijna tweederde van MKB-ondernemers geeft aan de beste oplossing voor verbetering van de bereikbaarheid niet te weten. De top 5 van maatregelen die ondernemers het meest noemen zijn: 1. Aanleggen en verbreden van meer wegen, 2. Flexibiliseren van werktijden en aanlevertijden van goederen, 3. Verbeteren en goedkoper maken van het Openbaar Vervoer, 4. Verminderen van woon-werkverkeer door stimuleringsmaatregelen, 5. Het spreiden van het verkeer.

 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

MKB beter bereikbaar

11 april 2012

Eind 2011 zijn circa 1.000 ondernemers uit het MKB-Beleidspanel door Panteia/EIM ondervraagd over hun ervaringen met de bereikbaarheid van hun bedrijf. Dit is eerder ook in 1999, 2003 en 2007 gedaan. In deze minirapportage wordt voor het eerst aandacht besteed aan de vervoermiddelen die MKB-ondernemers gebruiken. Vervolgens worden de ontwikkeling van de bereikbaarheid en de ervaren knelpunten behandeld. Ook de maatregelen die MKB-ondernemers hebben genomen en de effecten van het veranderen van de bereikbaarheid voor het eigen bedrijf komen aan de orde. Ten slotte worden de visie van de MKB-ondernemers op overheidsmaatregelen en de bereikbaarheid in de toekomst kort besproken.

 

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. J. Snoei, drs. W.V.M. van Rijt-Veltman

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer