Nederland scoort wereldwijd goed op ondernemende werknemers

09 februari 2012

Voor het eerst is wereldwijd vergelijkend onderzoek gedaan naar ondernemende werknemers (intrapreneurs) die - gevraagd en ongevraagd - initiatieven ontwikkelen voor nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Deze activiteiten omvatten de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en het opzetten van nieuwe vestigingen en business units. Intrapreneurs blijken vooral voor te komen in de economisch meest ontwikkelde landen. Nederland bezet wereldwijd de vijfde plaats qua aandeel ondernemende werknemers in de bevolking van 18-65 jaar, achter Zweden, Denemarken, België en Finland, en vóór Australië en de VS. Dit blijkt uit het onlangs in San Francisco gepresenteerde jaarrapport 2011 van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM), waaraan onderzoekbureau Panteia/EIM en de Universiteit van Utrecht meegewerkt hebben.

Ondernemende werknemers lijken op zelfstandige ondernemers
Nederland heeft niet alleen veel ondernemende werknemers, maar telt ook een groot aantal startende ondernemers. Hiermee bevindt ons land zich in een selecte groep van hoogontwikkelde landen samen met Australië en de VS. De wereldwijd circa 4.000 door GEM geïnterviewde intrapreneurs lijken in vele opzichten sterk op de zelfstandige ondernemers in het onderzoek. Ze hebben vergelijkbare attitudes ten aanzien van ondernemerschap, hebben dezelfde opvattingen over hun eigen ondernemende vaardigheden en zien even vaak marktkansen. Ook hebben ze veel vaker dan andere werknemers plannen om binnen drie jaar een eigen bedrijf op te richten.

Nederland behoudt koppositie nieuw ondernemerschap in EU-15
Nederland is op de GEM-indicator van ‘nieuw zelfstandig ondernemerschap’ gestegen van 7,2% in 2010 naar 8,2% in 2011. Hiermee bezet Nederland wederom de koppositie van de EU-15 lidstaten die deelnamen aan het onderzoek (Italië, Oostenrijk en Luxemburg namen niet deel). Onder nieuw zelfstandig ondernemerschap wordt verstaan degenen die actief bezig zijn om een nieuw bedrijf op te richten of actief zijn als ondernemer van een bedrijf dat korter dan 3,5 jaar bestaat. In vergelijking tot alle hoogontwikkelde economieën in het GEM-onderzoek bevindt Nederland zich op de derde plaats, achter Australië en de VS. Zoals bekend bestaat het hoge aandeel startende ondernemers in Nederland voor een belangrijk deel uit zzp’ers.

Intrapreneurs verhogen ambitieniveau van Nederlands ondernemerschap
Wat betreft de groeiambities van beginnende zelfstandige ondernemers nam Nederland vorig jaar, evenals in eerdere jaren, een middenpositie in onder de rijke landen. Ook qua productinnovatie door deze groep ondernemers behoort Nederland internationaal vergeleken tot de middenmoot. Daarentegen hebben veel ondernemende werknemers in Nederland hoge aspiraties ten aanzien van het aantal medewerkers dat over vijf jaar werkzaam zal zijn bij de door hen opgezette nieuwe bedrijfsactiviteit. Daardoor valt een beoordeling van het algehele niveau van ambitieus ondernemerschap in ons land gunstiger uit dan alleen op basis van zelfstandig ondernemerschap.

Informatie
Aan de Global Entrepreneurship Monitor van 2011 werd meegewerkt door onderzoekers Niels Bosma van Universiteit Utrecht en Sander Wennekers van Panteia/EIM. Het onderzoek is gebaseerd op enquêtes onder meer dan 140.000 volwassenen in 54 landen. Voor een inhoudelijke toelichting op dit persbericht kunt u terecht bij Sander Wennekers, tel. 079 322 22 76 / mail awe@eim.nl.

Klik hier voor het volledige rapport.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Leave this field empty

Auteur(s):

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer