Bedrijven groeien niet gauw te snel

02 februari 2012

Nederland kan wel wat meer snelgroeiende bedrijven gebruiken. Snelle groeiers zijn belangrijk voor de economische groei. Zij brengen innovatie en dynamiek in de economie. Tegelijkertijd worden ondernemers die snel groeien, nogal eens gewaarschuwd dat ze niet te snel moeten groeien. Als het groeitempo te hoog ligt, dan zou dat wel eens negatief kunnen uitpakken en zelfs in een faillissement kunnen eindigen. Maar is dat ook zo? Lopen bedrijven een verhoogde kans om hun bedrijf te moeten sluiten, als ze snel groeien? Volgens onderzoek van Panteia/EIM lijkt dit in de praktijk reuze mee te vallen.

Kans op kapot groeien vrij klein
Voor dit onderzoek is nagegaan, of de gemiddelde groei van het aantal werknemers van een bedrijf vanaf een bepaald niveau een negatieve invloed heeft op de overlevingskansen van een bedrijf. De gemiddelde werkgelegenheidsgroei is hierbij berekend over een periode van drie jaar. De resultaten laten zien dat dit inderdaad het geval is; er is sprake van een omgekeerd U-vormig verband tussen de gemiddelde werkgelegenheidsgroei en de overlevingskansen. Zolang een bepaald kritisch niveau van de werkgelegenheidsgroei niet bereikt is, zullen de overlevingskansen van snelle groeiers toenemen. Zodra dit kritische niveau bereikt is draait de richting echter om: vanaf dat punt geldt dat als bedrijven nog sneller groeien, dat dit een negatieve invloed heeft op hun overlevingskansen. Voor de meeste bedrijven is dit verband overigens niet al te sterk. De kans op een gedwongen bedrijfssluiting neemt dan bijvoorbeeld af van 3% voor bedrijven zonder groei, tot 1% voor bedrijven met een hoge groei.

Omslagpunt ligt vrij hoog
Het omslagpunt waarbij de invloed van groei op overlevingskansen negatief wordt, lijkt behoorlijk hoog te liggen. Voor een bedrijf met 5 werknemers ligt dit omslagpunt bij een groeivoet van 50%. Dit komt neer op een groei van 5 tot 17 werknemers in drie jaar. Pas dan geldt dat als een bedrijf nog harder gaat groeien, dit negatieve gevolgen voor de overlevingskansen heeft. Voor een bedrijf met 50 werknemers ligt dit omslagpunt zelfs nog hoger, bij een groeivoet van 100% per jaar. Dit komt neer op een bedrijf dat in drie jaar tijd van 50 naar 400 werknemers groeit. Bedrijven met een dergelijke groeivoet moeten inderdaad gaan oppassen, maar dit betreft slechts een erg klein deel van de bedrijven. Voor de meeste ondernemers zal gelden dat eventuele groeiplannen eerder positief dan negatief zullen doorwerken.


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

The risk of growing fast

02 februari 2012

Are firm growth and firm survival related to each other? This paper tests the hypothesis that the relationship between firm growth and firm survival can be characterised by an inverted U-shaped relation. This hypothesis is confirmed by our estimations. At the same time, the results indicate that the top of the inverted U-shaped relation occurs at very high growth rates. This suggests that for the large majority of enterprises, the relationship between firm growth and firm survival can be better described by a positive relationship rather than an inverted U-shaped relationship. Although these results are preliminary, they suggest that policies that aim to increase the number of fast-growing firms have no negative effects on the rate of firm deaths.

Leave this field empty

Auteur(s): C.M. Hartog MSc, dr. ir. H. Zhou, dr. J.M.P. de Kok

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer