In topsectoren meer snelle groeiers qua omzet dan banen

25 januari 2012

Het aandeel snelgroeiende bedrijven op basis van omzet ligt in de topsectoren hoger dan in de ‘niet-topsectoren’. Voor wat betreft het aandeel snelle groeiers op basis van werkgelegenheid is het beeld precies andersom. Wel is het zo dat de productiviteitsgroei in de topsectoren gemiddeld gezien hoger is. Dit blijkt uit een minirapportage van onderzoeksbureau Panteia/EIM.

Topsectoren
Het Kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is en waarvoor de overheid extra aandacht heeft. Voor deze topsectoren maakt de overheid 1,5 miljard euro vrij. Topteams van bedrijven, overheid en kennisinstellingen maken voorstellen om deze middelen te besteden. De sectoren zijn: Agrofood, Tuinbouw, High Tech, Energie, Logistiek, Creatieve Industrie, Life Sciences, Chemie en Water.

Snelle groeiers
Snelle groeiers zijn belangrijk voor de economische groei. Zij brengen innovatie en dynamiek in de economie. Snelle groeiers prikkelen de concurrentie en dagen uit tot vernieuwing. Belangrijke kenmerken van snelle groeiers zijn onder andere ambitie, het zelf ontwikkelen van nieuwe productie en productieprocessen, kennis hebben van de branche en beschikken over managementvaardigheden. Het aantal snelle groeiers vormt een indicator voor het aanpassing- en vernieuwingsvermogen van de Nederlandse economie.

Snelle groeiers binnen topsectoren
Het aandeel snelgroeiende bedrijven op basis van omzet ligt in de topsectoren hoger dan in de niet-topsectoren (respectievelijk 21 en 18 procent). De Creatieve industrie is met een aandeel van liefst 53 procent koploper. Ook in de topsectoren Life Sciences, Tuinbouw, Energie, en Mainports en logistiek is het aandeel snelgroeiende bedrijven bovengemiddeld. De High Tech, Agrofood en Chemie noteren een betrekkelijk laag aandeel snelgroeiende bedrijven.

Kijkend naar het aandeel snelle groeiers op basis van de werkgelegenheidsontwikkeling, is het beeld duidelijk anders. De topsectoren doen het in dit verband wat slechter dan de niet-topsectoren (11 procent tegenover 14 procent). Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er binnen de topsectoren relatief veel kapitaalintensieve bedrijven zijn. Deze bedrijven laten veelal een minder grote werkgelegenheidsgroei zien. De arbeidsproductiviteit groeit daarentegen wel sterk.


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Snelle groeiers in de topsectoren

24 januari 2012

In het onderhavige onderzoek zijn snelle groeiers gedefinieerd als bedrijven die in de periode 2005-2008 een omzet of werkgelegenheidsgroei van meer dan 60 procent hebben gerealiseerd. De analyse heeft betrekking op bedrijven tussen de 50 en de 1.000 werkzame personen. De bronnen voor deze analyse zijn REACH en AMADEUS van Bureau van Dijk.

Leave this field empty

Auteur(s): A. Ruis Msc., drs. W.H.J. Verhoeven

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer