Nederland dynamisch ondernemersland

23 december 2011

Het ondernemerschap van Nederland is dynamisch te noemen. De nettogroei van het aantal ondernemingen is in Nederland hoger dan die in Europa. De turbulentie (de som van de oprichtings- en de opheffingsquote) is voor Nederland gelijk aan het Europese gemiddelde. De gemiddelde omzet van snelgroeiende bedrijven in Nederland behoort tot de hoogste in de benchmarklanden. De werkgelegenheidsgroei in die bedrijven is de hoogste van alle benchmarklanden. Dit is te lezen in het rapport ‘Internationale Benchmark Ondernemerschap 2010' van onderzoeksbureau Panteia/EIM.

Nederland meest ondernemende EU-lid
In de loop der jaren is de ondernemersquote voor Nederland (11,9% in 2009) toegegroeid naar het Europese gemiddelde (12,1% in 2009). De ondernemersquote is het aandeel ondernemers in de beroepsbevolking). Vanwege de crisis is vanaf 2010 de ondernemersquote in heel Europa gedaald, in Nederland echter minder sterk dan in de rest van Europa. Dit heeft er toe geleid dat Nederland in 2010 het meest ondernemende EU-lid is geworden.

Bedrijvendynamiek Nederland boven EU-gemiddelde
Het jaarlijkse aantal oprichtingen (starters en nieuwe dochterbedrijven) neemt toe in Nederland, vooral na 2002. In 2009 worden de gevolgen van de financiële crisis zichtbaar. In alle Europese landen neemt het aantal oprichtingen af. Voor Nederland betekent dat in 2010 een daling van de oprichtingsquote naar 8,9% (90.000 oprichtingen). Daarmee scoort Nederland overigens nog boven het gemiddelde van de (EU)-benchmarklanden. De oprichtingsquote is het aantal oprichtingen als percentage van het aantal ondernemingen.

De nettogroei neemt zowel voor Europa als Nederland na 2008 af, maar nog steeds is nettogroei voor Nederland hoger dan die voor Europa (2009: 3,7% versus 0,8%).
Over de periode 1997 t/m 2009 bezien, blijkt de turbulentie voor Nederland rond het gemiddelde van 16% te scoren. (Turbulentie is de som van de oprichtings- en de opheffingsquote.) Daarmee ligt dit cijfer iets lager dan het Europese gemiddelde (18%).

Aandeel snelle groeiers boven EU-gemiddelde
Het (relatieve) aantal snelgroeiende bedrijven en hun kenmerken is medebepalend voor de vitaliteit van het bedrijfsleven. De mate van (snelle) groei wordt daarbij gemeten op basis van de ontwikkeling van de omzet en de werkgelegenheid binnen de bedrijven
In termen van omzet bedraagt het percentage snelle groeiers in Nederland in de periode 2005-2008 18,7%. In internationaal perspectief bezien, ligt dit percentage daarmee iets boven het Europese gemiddelde van 17,8%.
In termen van werkgelegenheid is het percentage snelle groeiers in de periode 2005 t/m 2008 gegroeid naar 13%. Binnen Europa is dit op Denemarken en Finland na het hoogste percentage.
De werkgelegenheidsgroei bij de snelle groeiers in Nederland in de periode 2005-2008 is de hoogste van alle benchmarklanden.


 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Internationale Benchmark Ondernemerschap 2010

23 december 2011

In het rapport ‘Internationale Benchmark Ondernemerschap 2010’ wordt ingegaan op het ondernemerschap in Nederland en hoe zich dat in de afgelopen 14 jaar manifesteert in internationaal perspectief. Centraal hierbij staan drie aspecten: Ondernemerschap, Bedrijvendynamiek en Snelgroeiende bedrijven. De internationale benchmark komt tot stand door Nederland te vergelijken met 10 andere landen. De benchmarklanden zijn: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. J.P. Vendrig

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer