MKB-ondernemers zien zichzelf vooral als manager

22 december 2011

MKB-ondernemers zien zichzelf vooral als manager – zo blijkt uit een enquête onder ruim 2.900 MKB-ondernemers.

Ondernemers zijn te verdelen in managers, marktzoekers, innovatoren en risiconemers. MKB-ondernemers herkennen vooral de rol van manager als gekeken wordt naar de eigen manier van ondernemen. De rol van innovator wordt het minst herkend. Meer dan een derde deel van de MKB-ondernemers geeft dan ook ‘manager’ als meest typerende rol op. Marktzoeker is de minst typerende ondernemersrol. Als het gaat om samenwerking valt op dat managers het minst samenwerken met andere bedrijven. Risiconemers werken in verhouding juist het vaakst samen. Risiconemers hebben vaker dan andere rollen uitbreidingsplannen. De manager en de marktzoeker willen vooral het eigen vakmanschap verbeteren. Op korte termijn zetten vooral innovatoren en marktzoekers in op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Innovatoren hebben in verhouding ook het vaakst een ondernemingsplan opgesteld maar raadplegen het vervolgens het minst.

 

 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager

22 december 2011

MKB-ondernemers zien zichzelf vooral als manager terwijl de rol van marktzoeker het minst vaak genoemd wordt. Dat blijkt uit een analyse op de EIM-dataset Determinanten Bedrijfsprestaties 2011. Een kleine 3.000 MKB-ondernemers hebben daarin hun eigen manier van ondernemen toegewezen aan één van de volgende vier ondernemersrollen: manager, marktzoeker, innovator en risiconemer. Managers werken het minst samen met andere bedrijven. Risiconemers werken in verhouding juist het vaakst samen. Op middellange termijn hebben risiconemers vaker de doelstelling om hun personeelsbestand en pand uit te breiden. Managers en marktzoekers willen juist vaker het eigen vakmanschap verbeteren. Op korte termijn willen vooral innovatoren en marktzoekers in nieuwe producten en diensten ontwikkelen. Innovatoren hebben in verhouding ook het vaakst een ondernemingsplan opgesteld maar raadplegen het vervolgens het minst.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. B. van der Linden

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer