Meer steun gewenst voor duurzame innovaties

07 december 2011

In de afgelopen drie jaar heeft een kwart van de MKB-bedrijven nieuwe producten of diensten op de markt gebracht. Daarbij ging het in een derde van de gevallen om duurzame innovaties. 40% van de MKB-bedrijven zegt marktkansen te zien voor duurzame producten en diensten terwijl slechts een kwart van het MKB-bedrijven de kansen die men ziet ook daadwerkelijk probeert te verzilveren. 

De grootste uitdaging voor de MKB-bedrijven die aan duurzame producten, diensten of interne verbeteringen werken, ligt bij de marketing van de duurzame innovaties. Bijna één op de vijf MKB-bedrijven geeft dit ook aan. Gevraagd naar de mate waarin men in staat is om gezonde verdienmodellen te ontwikkelen, zegt niet meer dan een derde van de bedrijven dit zelf te kunnen. Andere veelgenoemde uitdagingen zijn het opschalen van de duurzame activiteiten, het bepalen van een goede prijs voor het product en het op orde brengen van de kostenstructuur, het uitbreiden van communicatie en bewustwording en netwerkvorming.

Slechts 15% van alle MKB-bedrijven ervaart op dit moment ondersteuning van de overheid om aan duurzame vernieuwingen te werken. Van de MKB-bedrijven die al aan duurzame innovaties werken, ervaart tweederde geen of nauwelijks steun. Een verklaring hiervoor is dat de overheid momenteel meer vertrouwt op het zelfsturende vermogen van markten. Slechts 7% van het MKB vindt dat de overheid zich vooral niet moet bemoeien met duurzame vernieuwingen. Het merendeel van de bedrijven ziet echter wel ondersteuningstaken voor de overheid weggelegd. Zo stelt bijna 40% van de MKB-bedrijven die aan duurzame vernieuwingen werken dat de overheid moet zorgen voor passende financiële regelingen, het aanpassen van wet- en regelgeving, het verstrekken van informatie en advies en het met elkaar verbinden van partijen.


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Duurzame innovaties in het MKB

07 december 2011

Uit eerder onderzoek van EIM is gebleken dat duurzaam ondernemen volgens MKB-ondernemers niet meer is weg te denken. Overheden vertrouwen steeds meer op het zelfoplossend vermogen van de markt, maar verwachten MKB-bedrijven dat daarmee hun ambities rond duurzame innovaties kunnen worden bereikt? In de zomer van 2011 heeft EIM bijna 3.500 MKB-bedrijven ondervraagd over duurzame innovaties, de knelpunten en de ondersteuning die men daarop ervaart.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. C.A.W. Bertens, drs. J. Snoei

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer