Ondernemen in sectoren 2011

06 december 2011

Het nieuwe bedrijvenbeleid van de rijksoverheid, dat meer ruimte gaat bieden aan ondernemers en zich gaat richten op 9 topsectoren, is bij een kwart van de MKB-ondernemers bekend. Ruim een derde van de MKB-ondernemers vindt zijn eigen sector een topsector, omdat die sector zeer kennisintensief is, van groot economisch belang is en/of, veel perspectief biedt. Dit blijkt onder meer uit ’Ondernemen in Sectoren’: een jaarlijkse publicatie die bestaat uit 10 verschillende sectorschetsen en door onderzoeksbureau EIM is samengesteld.  

Sectorschetsen
De sectorschetsen bieden naast de visie van MKB-ondernemers op het nieuwe bedrijvenbeleid, gegevens over de structuur, ontwikkeling, bedrijvendynamiek, het innovatievermogen en kortetermijnprognoses van afzet en werkgelegenheid. Ook wordt per sector ingegaan op actuale ontwikkelingen. Er zijn schetsen voor de autosector, bouwnijverheid, detailhandel, groothandel, horeca, metalelektro, transportsector, voedings- en genotmiddelenindustrie, zakelijke dienstverlening en overige dienstverlening.

Onzekerheid en creativiteit
In veel sectoren is 2010 een hersteljaar geweest en zijn de vooruitzichten voor het komende jaar zeer matig. Invloeden van een afzwakkende economie, het consuminderen, de groei van zaken doen via internet, het op slot zitten van de woningmarkt en schaalvergroting bij de aanbieders, zetten de prijzen en marges onder druk. Nullijnen komen vaker voor dan voorheen. In de komende tijd mag dan ook veel creativiteit van de MKB-ondernemers verwacht worden, in zowel de topsectoren als de niet-topsectoren.


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Ondernemen in de Sectoren 2011

06 december 2011

Ondernemen in Sectoren is een jaarlijkse publicatie die bestaat uit 10 sectorschetsen. De schetsen bevatten gegevens over de structuur, ontwikkeling, bedrijvendynamiek, het innovatievermogen en kortetermijnprognoses van afzet en werkgelegenheid. Ook wordt per sector ingegaan op de actualiteiten en de visie van de MKB-ondernemers op het nieuwe bedrijvenbeleid van de overheid.

Leave this field empty

Auteur(s): EIM

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer