Crisis drukt innovativiteit

15 november 2011

De economische crisis heeft een negatieve weerslag op de innovativiteit in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Onderzoeksbureau EIM uit Zoetermeer meet al sinds 1999 innovatie in het MKB. Het aandeel innovatieve bedrijven is sinds 2007 in rap tempo gedaald. In 2011 heeft het aandeel het laagste niveau bereikt in de afgelopen dertien jaar.

Er is vooral sprake van een daling van het aandeel bedrijven dat samenwerkt om vernieuwingen te ontwikkelen. Ook houden zich minder medewerkers specifiek bezig met innovatie. Het gebruik van externe kennisnetwerken is daarentegen redelijk stabiel.

De economische ontwikkeling blijkt van invloed op de innovatiekracht van ondernemers. In tijden waarin de economische groei tegenvalt, zijn ondernemers duidelijk minder bereid tot investeren in innovatie. De daling van innovatieve activiteiten is het sterktst in de sectoren horeca en overige dienstverlening. In de industrie is het aandeel innovatieve MKB-bedrijven minder afgenomen.

 

 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Innovatie in het MKB

15 november 2011

In dit onderzoek wordt ingegaan op de innovativiteit in het MKB in de periode 1999-2011. Het onderzoek biedt inzicht in de mate waarin Nederlandse MKB-bedrijven innovatief zijn. Aan bod komen de realisaties van innovaties, de verschillende innovatieve activiteiten die MKB-bedrijven ondernemen en de innovatieve voornemens. Er wordt onderscheid gemaakt naar sector en grootteklasse. Het onderzoek is verricht met behulp van een telefonische enquête onder ongeveer 2.900 bedrijven in het tweede kwartaal van 2011.

Leave this field empty

Auteur(s): A. Ruis Msc.

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer