Ondernemers zoeken vooral landelijk kennis

28 februari 2000

Nederlandse midden- en kleinbedrijven halen hun kennis meestal uit geheel Nederland, en minder uit regionale kennisbronnen. Dit wijkt af van het uitgangspunt dat kennis 'dichtbij' te halen moet zijn voor een goede kennisoverdracht naar het MKB. Midden- en kleinbedrijven zoeken vooral informatie over automatisering, wet- en regelgeving, en scholing. De kennisbronnen die bedrijven hanteren, zijn vooral leveranciers, concurrenten en collega's, gevolgd door de brancheorganisaties. De regionale kenniscirkel is de meest gebruikte kenniscirkel op het gebied van automatisering (exclusief apparatuurvervanging) en milieu (exclusief vergunningen). In het voorjaar van 1999 heeft tweederde van het MKB extern naar kennis gezocht. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau EIM naar kenniscirkels in het midden- en kleinbedrijf.

Merendeel MKB zoekt slechts nationaal
Meer dan 80% van de MKB-bedrijven zoekt in slechts één geografische kenniscirkel. Minder dan 20% van de bedrijven zoekt kennis in meerdere cirkels tegelijk. EIM heeft het onderzoek naar MKB-kenniscirkels uitgevoerd in de sectoren industrie, bouw, handel, logies, vervoer, verhuur, financiële instellingen, overige dienstverlening en het niet-particuliere bedrijfsleven. MKB-ondernemers gebruiken de nationale kenniscirkel vooral in de kennisgebieden productontwikkeling, nieuwe/verbeterde productiemethoden, nieuwe materialen, technologische samenwerking en octrooi-informatie. Op de tweede plaats komt de regionale kenniscirkel voor deze kennisgebieden.

Contacten met andere bedrijven
Dat de nationale kenniscirkel de meest gebruikte is, kan in grote mate verklaard worden door de kennisbronnen die gehanteerd worden. MKB'ers gebruiken met name leveranciers en concullega's om kennis en/of informatie te verwerven, en in mindere mate branche-organisaties. Deze kennisbronnen zijn eerder landelijk dan regionaal georganiseerd. De (regionale) kennisinfrastructuur wordt in mindere mate gehanteerd door het MKB. De kennisinfrastructuur bestaat uit onderwijsinstellingen, de Kamers van Koophandel, de overheid, Syntens en TNO. Overige bronnen zijn onder meer accountants, advocaten en adviesbureaus.


Voor inlichtingen: Dr. Y.M. Prince

MKB-kenniscirkels

28 februari 2000

Bedrijven in het midden- en kleinbedrijf bezitten niet zelf alle kennis die zij nodig hebben. Zij benutten ook veel externe kennisbronnen zoals concurrenten, leveranciers en intermediaire organisaties. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de MKB-bedrijven maar in één kenniscirkel zoekt, en dit is in de meeste gevallen de nationale. Dit geldt voor de kennisgebieden productontwikkeling, nieuwe/verbeterde productiemethoden, nieuwe materialen, technologische samenwerking en octrooi-informatie. De regionale kenniscirkel is voor deze kennisgebieden wel vaak de tweede kenniscirkel waarin gezocht wordt. Voor de kennisgebieden milieu en automatisering is de regionale kenniscirkel echter de meest gebruikte. MKB-bedrijven zoeken voor hun kennisbehoefte vooral contact met andere bedrijven.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. Y.M. Prince, ir. J.A. Becht

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer