MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

14 november 2011

De afgelopen jaren krijgt ondernemerschapsonderwijs meer en meer aandacht van de overheid.  Steeds meer scholen – van basisschool tot en met universiteit – besteden in het reguliere lesprogramma aandacht aan ondernemen.Tot nu toe was echter niet bekend wat het bedrijfsleven, met name het MKB, vindt van de kwaliteit en aansluiting van dit onderwijs. EIM heeft dit onder ruim 2000 MKB-ondernemers onderzocht.

Uit de analyse blijkt dat ruim twee derde van de MKB-ondernemers vindt dat ondernemend gedrag en ondernemerschap bij jongeren via het onderwijs bevorderd moeten worden. De verwachting is dat jongeren door het ondernemerschapsonderwijs daadwerkelijk ondernemender worden en dat er op termijn hierdoor meer ondernemers zijn.

Slechts een klein deel van de MKB-ondernemers is op dit moment al betrokken bij het ondernemerschapsonderwijs. Dit gebeurt voornamelijk via het aanbieden van stages aan leerlingen. Nog eens een kwart wil graag een rol gaan spelen in de toekomst – vooral via het verzorgen van gastlessen op scholen. Het MBO is volgens MKB-ondernemers het meest geschikte onderwijsniveau voor het aanbieden van ondernemerschapsonderwijs, terwijl het primaire onderwijs hiervoor juist geen geschikt onderwijsniveau is.

Aldus de uitkomsten van een analyse op de EIM-dataset MKB Beleidspanel dat als doel heeft het meten van ontwikkelingen in de tijd ten aanzien van het gedrag, het in kaart brengen van meningen en prestaties van MKB-ondernemingen en het verzamelen van kennis over het MKB in al zijn facetten.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

14 november 2011

Ruim twee derde van de MKB-ondernemers vindt dat ondernemend gedrag en ondernemerschap bij jongeren via het onderwijs bevorderd moeten worden. Ze verwachten dat jongeren door het ondernemerschapsonderwijs ook daadwerkelijk ondernemender worden en dat er op termijn meer ondernemers
zijn.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. B. van der Linden, drs. P. Gibcus

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer