Onzekerheid remt groei MKB

04 oktober 2011

Vooral door een goed eerste half jaar, komt de gemiddelde afzetgroei in 2011 voor het MKB uit op een gunstige 2,25%. Dit is een mooi cijfer in vergelijking met de 0,5% groei van het MKB in 2010. De vooruitzichten zijn echter buitengewoon onzeker. Onzekerheid is hiermee een zelfstandige factor die maakt dat de groei afneemt. Ook het overheidsbeleid gericht op bezuinigingen en een afnemende wereldhandel remt de groei. De Nederlandse consument zal weinig bijdragen aan de groei, als gevolg van van een teruglopende koopkracht. Dit maakt dat in 2012 de afzetgroei van het MKB zal terugvallen tot 1,25%. Dit is onder de veronderstelling dat de EURO-crisis niet escaleert en beleidsmakers effectieve oplossingen weten te vinden.

MKB blijft achter bij het grootbedrijf
Sinds 2010 blijven de binnenlandse bestedingen sterk achter. Doordat het MKB sterk afhankelijk is van binnenlandse bestedingen, blijft de MKB-groei achter bij die van het grootbedrijf dat sterker op de export is georiënteerd. Hierdoor blijft de afzetgroei van het MKB in zowel 2011 als in 2012 een half procent achter bij de groei van het grootbedrijf. In 2010 nam de afzetgroei in het MKB met slechts 0,5% toe, terwijl het grootbedrijf met 3,25% groeide. In 2010 kon het grootbedrijf maximaal profiteren van de sterke groei van de export.

Geen groei voor de bouw, autosector, detailhandel en horeca
Sectoren die sterk op de binnenlandse markt zijn georienteerd zullen in 2012 vrijwel geen groei vertonen. Zo zal de opleving van de bouwsector in 2011 niet doorzetten in 2012 door gebrek aan investeringen in nieuwbouwwoningen en bedrijfspanden. Ook de autosector zal niet verder groeien. Consumenten zullen terughoudender zijn om een nieuwe auto te kopen en ondernemers zullen investeringen in bedrijfsautos zo veel mogelijk uitstellen. De horeca zal in 2012, na een korte opleving in 2011, geen verdere afzetgroei laten zien. Hier voert voorzichtigheid in zakelijke en consumentenbestedingen de boventoon. Ook de detailhandel zal geen afzetgroei kunnen realiseren.

Vooral groei in industrie en groothandel
Afzetgroei in 2012 zal in de marktsector vooral door de industrie en groothandel gerealiseerd worden. Zij kunnen profiteren van de buitenlandse afzetgroei. Zakelijke dienstverlening zal slechts matig kunnen groeien door de gematigde groei van de Nederlandse economie.

Werkgelegenheid stabiel in 2012
Nadat de werkgelegenheid in 2011 nog met 0,25% toeneemt, zal de werkgelegenheid in 2012 zich stabiliseren. Hierbij zal het aantal werknemers iets afnemen, maar het aantal zelfstandigen zal nog verder stijgen met 0,75%. Doordat het starten van een eigen bedrijf relatief eenvoudig gaat en dit fiscaal gunstig begeleid wordt, is het werken als zelfstandige ook in economisch moeilijker tijden een goed alternatief voor werken in loondienst.

Uitgebreidere informatie over ontwikkeling van de afzet, winsten en werkgelegenheid is te vinden op de website ondernemerschap.nl met de volgende link: www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,108,0,0,html/Prognoses


 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Algemeen beeld van het MKB in de marktsector in 2011 en 2012

04 oktober 2011

Vooral door een goed eerste half jaar, komt de gemiddelde afzetgroei in 2011 voor het MKB uit op een gunstige 2,25%. Dit is een mooi cijfer in vergelijking met de 0,5% groei van het MKB in 2010. De vooruitzichten zijn echter buitengewoon onzeker. Onzekerheid is hiermee een zelfstandige factor die maakt dat de groei afneemt. Ook het overheidsbeleid gericht op bezuinigingen en een afnemende wereldhandel remt de groei. De Nederlandse consument zal weinig bijdragen aan de groei, als gevolg van van een teruglopende koopkracht. Dit maakt dat in 2012 de afzetgroei van het MKB zal terugvallen tot 1,25%. Dit is onder de veronderstelling dat de EURO-crisis niet escaleert en beleidsmakers effectieve oplossingen weten te vinden.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer