Verkrijgbaarheid bedrijfsfinanciering: iets makkelijker

27 september 2011

In februari 2011 hebben ruim 1.400 grote, middelgrote en kleine bedrijven deelgenomen aan de Financieringsmonitor 2011. Hieruit blijkt dat de verkrijgbaarheid van bedrijfsfinanciering iets makkelijker is geworden in vergelijking met eind 2010. Het aantal volledig toegekende leningen is gelijk gebleven, maar het aantal gedeeltelijke toekenningen is gestegen van 5 naar 21%.

In 2010 heeft 22% van de bedrijven in Nederland geprobeerd aanvullende financiering te krijgen. Bij het grootbedrijf  is dit een op de drie bedrijven. Verder zijn het vooral jonge (kleine) bedrijven die een financieringsbehoefte hadden. Er was vooral behoefte aan geld voor werkkapitaal (47%), investeringen(22%) en bedrijfshuisvesting(15%). Middelgrote en kleine bedrijven zochten ook middelen voor herfinanciering van bestaande leningen, respectievelijk 20% en 15%.

Als de bedrijven financiering zochten zijn er grote verschillen in de honoreringspercentages. Van het kleinbedrijf krijgt 57% de financiering volledig rond; 70% van de middenbedrijven en 86% van de grote bedrijven is succesvol. In het kleinbedrijf krijgt 21% een volledige afwijzing. De reden van afwijzing volgens de ondernemers is voor het overgrote deel gelegen in “te hoog risico”. Vooral starters krijgen deze reden vaak te horen. Opvallend is dat als gekeken wordt naar de solvabiliteitspositie van bedrijven die succesvol zijn in het verkrijgen van financiering deze niet significant verschilt van bedrijven die dit niet zijn. Er is wel een relatie gevonden met een dalend eigen vermogen: van bedrijven met een dalend eigen vermogen is 59% succesvol en bij de overige bedrijven is dit 70%. Als het vermogen daalt ten gevolge van een negatief resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening wordt het verschil nog sterker. Bij één op de drie bedrijven is het eigen vermogen in 2010 afgenomen. Bij middelgrote bedrijen is dit een op de vijf. Verreweg de meeste bedrijven geven aan dat dit komt door een negatief resultaat uit gewone bedrijfsvoering.

De Financieringsmonitor 2011 is uitgevoerd in het kader van een omvangrijk onderzoek naar de financierbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven. EIM heeft in dit onderzoek intensief samengewerkt met PWC. Op basis van dit onderzoek heeft een expertgroep onder leiding van Tom de Swaan beleidsadviezen geformuleerd voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Deze beleidsadviezen en het onderzoek zijn eerder dit jaar gezamenlijk uitgebracht door het Ministerie van E, L&I onder de titel “Naar een gezonde basis: bedrijfsfinanciering na de crisis”.
 

 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Financieringsmonitor 2011

27 september 2011

De Financieringsmonitor 2011 is uitgevoerd in het kader van een omvangrijk onderzoek naar de financierbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven. EIM heeft in dit onderzoek intensief samengewerkt met PWC. Op basis van dit onderzoek heeft een expertgroep onder leiding van Tom de Swaan beleidsadviezen geformuleerd voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Deze beleidsadviezen en het onderzoek zijn eerder dit jaar gezamenlijk uitgebracht door het Ministerie van E, L&I onder de titel “Naar een gezonde basis: bedrijfsfinanciering na de crisis”. 
 
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. R.M. Braaksma, drs. W.H.J. Verhoeven, Lia Smit

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer