Nederland meest ondernemende EU-lid

25 augustus 2011

In 2010 was 7,2% van alle Nederlanders in de leeftijdscategorie 18-64 jaar bezig om een nieuw bedrijf op te richten of actief als ondernemer van een bedrijf dat korter dan 3,5 jaar bestaat. Hiermee heeft Nederland vorig jaar voor het eerst de koppositie ingenomen van de EU-landen die deelnemen aan het jaarlijkse wereldwijde onderzoek van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Van alle hoogontwikkelde economieën in het GEM-onderzoek bezet Nederland nu de vijfde plaats wat betreft nieuw ondernemerschap, vlak achter de VS. Amper tien jaar geleden was de GEM-index van Nederland nog niet de helft van die van de VS. Aldus blijkt uit het vandaag door onderzoeksbureau EIM gepubliceerde landenrapport ‘Global Entrepreneurship Monitor 2010 The Netherlands’.

Ook cultuur in Nederland ondernemender
Ook volgens andere GEM-indicatoren is Nederland in de afgelopen tien jaar ondernemender geworden. Vergeleken met 2001 beschouwen nu meer Nederlanders ondernemerschap als een aantrekkelijk loopbaanperspectief. Op dit punt bezet Nederland inmiddels zelfs de eerste plaats in een groep van benchmarklanden. Ook is het percentage Nederlanders in de leeftijdscategorie 18-64 jaar dat denkt de vereiste kennis, expertise en vaardigheden te hebben om een eigen bedrijf op te richten, toegenomen van 37% in 2001 tot 46% in 2010.

Aantal informele investeerders flink toegenomen
Voorts is het aantal particulieren dat investeert in kleine en/of startende bedrijven vorig jaar fors gestegen (van 1,9% in 2009 naar 3,4% in 2010). Ook gemiddeld ligt het aantal van deze zogenaamde informele investeerders de laatste jaren op een hoger peil dan aan het begin van het vorige decennium. Er zijn aanwijzingen dat de toename van het aantal informele investeerders mede te danken is aan het sterk toegenomen aantal zelfstandige ondernemers in Nederland. In die zin is er sprake van een haasje-over effect, waarbij een stijgend aantal informele investeerders vervolgens weer meer nieuwe bedrijfsoprichtingen mogelijk maakt. Overigens neemt Nederland qua percentage informele investeerders internationaal slechts een middenpositie in.

Toename aantal ondernemende rolmodellen creëert zelfversterkend mechanisme
Het uitgevoerde onderzoek geeft ook inzicht in het belang van ondernemende rolmodellen. Bij een op de drie nieuwe ondernemers heeft een andere ondernemer of een ander bedrijf invloed gehad op de beslissing om een eigen bedrijf op te richten. Als rolmodel fungeren vrijwel uitsluitend ondernemers of bedrijven uit het eigen netwerk van de aanstaande ondernemer, en zelden ‘iconen’ die bekend zijn uit de media. In de afgelopen jaren is door de groei van het aantal ondernemers het aanbod van ondernemende rolmodellen sterk toegenomen. Ook op dit punt is er dus een zelfversterkend mechanisme op gang gekomen waardoor Nederland steeds ondernemender wordt.

Innovatief ondernemerschap blijft zwak punt
De mate van productinnovatie door nieuwe ondernemers blijft in Nederland echter internationaal vergeleken achterlopen. Wat dat betreft is er de afgelopen tien jaar nauwelijks iets veranderd. Deze zwakke prestatie gaat mogelijk ten koste van de internationale activiteiten van nieuwe bedrijven en van de mogelijkheden voor bedrijfsgroei. Op deze terreinen scoren nieuwe ondernemers in Nederland in ieder geval eveneens tamelijk matig.
 

 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Global Entrepreneurship Monitor 2010 The Netherlands

25 augustus 2011

In 2010 was 7,2% van alle Nederlanders in de leeftijdscategorie 18-64 jaar bezig om een nieuw bedrijf op te richten of actief als ondernemer van een bedrijf dat korter dan 3,5 jaar bestaat. Hiermee heeft Nederland vorig jaar voor het eerst de koppositie ingenomen van de EU-landen die deelnemen aan het jaarlijkse wereldwijde onderzoek van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Van alle hoogontwikkelde economieën in het GEM-onderzoek bezet Nederland nu de vijfde plaats wat betreft nieuw ondernemerschap, vlak achter de VS. Amper tien jaar geleden was de GEM-index van Nederland nog niet de helft van die van de VS. Aldus blijkt uit het vandaag door onderzoeksbureau EIM gepubliceerde landenrapport ‘Global Entrepreneurship Monitor 2010 The Netherlands’.

Leave this field empty

Auteur(s): C.M. Hartog MSc, dr. A. J. van Stel, dr. A.R.M. Wennekers, dr. S.J.A. Hessels

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer