Baan erbij belangrijk voor gezinsinkomen startende ondernemers

18 augustus 2011

Enkele jaren na de start met een bedrijf is slechts een kwart van de ondernemers voor het levensonderhoud van zichzelf en het gezin volledig aangewezen op de inkomsten uit het bedrijf. Een op de vijf starters heeft een baan in loondienst als andere eigen inkomstenbron. 21% van de ondernemers is voor een klein deel aangewezen op de inkomsten uit het bedrijf en 30% is zo goed als niet aangewezen op de inkomsten uit het bedrijf. Dit blijkt uit het EIM onderzoek Inkomenspositie van startende ondernemers dat vandaag gepresenteerd wordt.

Ondernemers die niet volledig op de inkomsten uit het bedrijf zijn aangewezen, hebben even vaak wel als niet andere eigen inkomsten. De meest voorkomende andere eigen inkomstenbron is een baan in loondienst. Een veel genoemde reden om naast het bedrijf een baan in loondienst te hebben is dan ook dat de baan financiële zekerheid biedt.

Bij ruim de helft van de ondernemers voorziet iemand anders mede in het levensonderhoud van de ondernemer en het gezin. Dat leidt ertoe dat bij 60% van de ondernemers op drie manieren in het levensonderhoud wordt voorzien: inkomsten uit het bedrijf, andere eigen inkomsten van de ondernemer en als derde is er iemand anders die mede in het levensonderhoud voorziet.

Een op de drie ondernemers heeft het afgelopen bezuinigd jaar op de gezinsuitgaven. Bij de meerderheid van de ondernemers die hebben bezuinigd op de gezinsuitgaven speelde daarbij een rol dat men minder inkomen uit het bedrijf had.

Het inkomen van een ondernemer kan in gevaar komen door ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid van de ondernemer. Een op de drie ondernemers heeft zich verzekerd tegen inkomensderving in geval van ziekte. Eveneens een op de drie ondernemers heeft zich verzekerd tegen inkomensderving als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid. De meerderheid van de ondernemers die zich niet heeft verzekerd tegen deze risico’s is ook niet van plan dat in de toekomst wel te gaan doen.
 

 


Voor inlichtingen: 079 322 2200

Inkomenspositie van startende ondernemers

18 augustus 2011

Deze minirapportage geeft inzicht in de inkomenspositie van ondernemers enkele jaren nadat zij met hun bedrijf zijn gestart. In welke mate zijn zij voor het levensonderhoud aangewezen op de inkomsten uit het bedrijf? Zijn er anderen die mede voorzien in het levensonderhoud van de ondernemer en het gezin? Wat zijn de andere eigen inkomsten van de ondernemer? Hebben de ondernemers het laatste jaar op de gezinsuitgaven bezuinigd? En hebben de ondernemers zich verzekerd tegen inkomensderving door ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid? De informatie is gebaseerd op onderzoek dat in het voorjaar van 2011 is gehouden onder de deelnemers aan het EIM starterscohort 2008.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer