Sociale innovatie

09 augustus 2011

Op lange termijn gezien is innovatie de belangrijkste – zo niet enige – bron van productiviteitsverbeteringen en welvaartsgroei. Inmiddels wordt erkend dat het hierbij niet alleen om technologische innovatie draait, maar dat ook sociale innovatie onontbeerlijk is. Sociale innovatie is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie, meer werkplezier en ontplooiing van talenten.

Het toenemende belang van sociale innovatie is dusdanig groot, dat het interessant is na te gaan of het mogelijk is een monitor sociale innovatie op te zetten. Aangezien het overgrote deel van het Nederlandse bedrijfsleven onder het MKB valt, zou een mogelijke monitor sociale innovatie met name voor het MKB van dienst kunnen zijn. Vandaar dit onderzoek, waarvan de centrale vraag als volgt luidt: Is een monitor naar sociale innovatie in het MKB haalbaar? In dit onderzoek is nagaan of (delen van) bestaande meetinstrumenten relevant kunnen zijn bij de mogelijke totstandbrenging van een monitor sociale innovatie voor het MKB.

Hoe sociale innovatie te meten
Er zijn veel verschillende operationaliseringen van de definitie van sociale innovatie in de praktijk. De kracht van een (breed gedragen) monitor zit daarom niet zozeer in de hoek van één vastomlijnde definitie. Ruimte voor eigen interpretatie is daarbij een overweging in een operationalisering van het begrip, waarbij in de analyse het begrip nader ingekaderd kan worden. Er wordt dan op voorhand wel breed geïnventariseerd en achteraf gekeken naar wat onder welke definitie valt.

Organisatie
De wijze van benaderen (telefonisch of via internet) hangt deels samen met de gewenste wijze van meten. Wanneer er wordt gekozen voor een open aanpak, zonder een vastomlijnde operationalisering van het begrip, lijkt een telefonische enquête de beste benaderingswijze. Voor een goede beantwoording van een vraag is een (telefonische) enquêteur wenselijk om mogelijke interpretatiefouten van een respondent te voorkomen. Voor een gesloten aanpak kan een internetenquête ingezet worden. Aangezien de onderwerpen al vaststaan is een (telefonische) niet direct van belang.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Haalbaarheidsonderzoek monitor sociale innovatie

09 augustus 2011

Het toenemende belang van sociale innovatie is dusdanig groot, dat het interessant is na te gaan of het mogelijk is een monitor sociale innovatie op te zetten. Sociale innovatie is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie, meer werkplezier en ontplooiing van talenten. Aangezien het overgrote deel van het Nederlandse bedrijfsleven onder het MKB valt, zou een mogelijke monitor sociale innovatie met name voor het MKB van dienst kunnen zijn.  Vandaar dit onderzoek, waarvan de centrale vraag als volgt luidt: Is een monitor naar sociale innovatie in het MKB haalbaar? In dit onderzoek is nagaan of (delen van) bestaande meetinstrumenten relevant kunnen zijn bij de mogelijke totstandbrenging van een monitor sociale innovatie voor het MKB.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.M.P. de Kok, drs. B. van der Linden, drs. M.E. Winnubst

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer