Bedrijven en bevolking in beweging

22 juli 2011

Nederland heeft dynamische en statische regio’s als het gaat om groei, oprichting, opheffing en verplaatsing van bedrijven. De mate van verstedelijking en de bevolkingsontwikkeling zijn bepalend voor de beweeglijkheid van het regionale bedrijfsleven. De zogenoemde krimpregio’s in ons land passen bij het statische profiel en de grootstedelijke agglomeraties in het westen van ons land passen bij het dynamische profiel. Voor de krimpregio’s betekent dit, dat niet alleen het wonen en de leefbaarheid de nodige aandacht en activiteit verdienen, maar dat er tegelijkertijd ook gewerkt moet worden aan de economische basis.

In het kader het onderzoeksprogramma ‘MKB en Ondernemerschap’ van het ministerie van EL&I heeft EIM diverse datasets met lange tijdreeksen opgebouwd, die een belangrijk onderdeel vormen van de kennisinfrastructuur voor o.a. beleidsmakers, adviseurs, belangenorganisaties en kennisinstelling. Eén daarvan is de dataset Regionale Bedrijvendynamiek.
De aandacht voor de regio is in ons land nu groter dan ooit als gevolg van decentralisatie: provincies krijgen meer taken op het terrein van economie, natuur, ruimtelijke ordening en verkeer/vervoer, en gemeenten op het gebied van jeugdzorg en arbeidsmarktparticipatie. Regionale data kunnen de nieuwe ‘probleemeigenaren’ van dienst zijn. Tegen deze achtergrond heeft EIM de data uit ‘Regionale bedrijvendynamiek’ over een periode van ruim 20 jaar geanalyseerd. Hiermee laten we zien hoe de bedrijven meebewegen met de mate van verstedelijking en bevolkingsontwikkeling op regionaal niveau.

De grootstedelijke agglomeraties in het westen van ons land (Den Haag, Haarlem, Groot-Amsterdam, Zaanstreek) zijn sterk vertegenwoordigd in de top 10 van bedrijvendynamiek en bedrijfsmigratie. Ze zijn de koplopers, maar Flevoland springt eruit met 16,2% bedrijvendynamiek en 12,6% bedrijfsmigratie. Dit is met name toe te schrijven aan Almere. De achterhoede wordt daarentegen gevormd door de ‘perifere’ regio’s (Friesland, Zeeland, Limburg, Achterhoek) met ruim 8% bedrijvendynamiek en 4-6% bedrijfsmigratie. Ter vergelijking: het gemiddelde cijfer voor Nederland als totaal bedraagt voor bedrijvendynamiek 10,4% en voor bedrijfsmigratie 8,3%.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Bedrijven en bevolking in beweging

22 juli 2011

Deze minirapportage geeft de resultaten weer uit een analyse van tijdsreeksen uit de dataset ‘Regionale bedrijvendynamiek’. De analyse betreft de relatie tussen bedrijvendynamiek en bedrijfsmigratie en de mate van verstedelijking en de bevolkingsontwikkeling in de 40 COROP-gebieden. Uit de analyse blijkt dat (over een periode van 20 jaar) in Nederland de bedrijven meebewegen met de bevolking en dat de dynamiek in sterk stedelijke gebieden veel groter is dan in licht stedelijke en landelijke gebieden.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. R.M. Braaksma, drs. W.V.M. van Rijt-Veltman

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer