Flink herstel MKB in 2011

19 juli 2011

Door groei van de wereldhandel, maar ook door een aantrekkende binnenlandse vraag, zal de afzet van het MKB in 2011 met 2,75% toenemen. Het herstel in het MKB treedt hiermee belangrijk later in dan bij het grootbedrijf. Doordat het grootbedrijf sterk op de buitenlandse afzet is georiënteerd, heeft het grootbedrijf veel sterker kunnen profiteren van de krachtige groei van de wereldhandel in 2010. In 2011 zal de groei in het grootbedrijf met 3,25% nog fractioneel groter zijn dan die in het MKB. De afzwakking van de buitenlandse afzetgroei is hier debet aan. Vooral in de tweede helft van 2011 zal de wereldhandelsgroei bescheidener zijn. Ook de groei in Europa zal dan beperkter van omvang zijn onder invloed van overheidsbezuinigingen.

Vooral groei in industrie en groothandel
Niet alleen de industrie zal van de exportgroei profiteren, ook de groothandel heeft hier veel voordeel van. Hier draagt ook de sterk aantrekkende wederuitvoer aan bij. Dit betreft veelal producten die in Azië worden gemaakt. Ook de transportsector kan sterk profiteren van de aantrekkende wereldhandel. Doordat de transportsector ook sterk afhankelijk is van de ontwikkelingen in de bouwsector, remt een negatieve ontwikkeling daarin de groei in de transportsector in belangrijke mate. Aan de forse krimp in de bouw komt in 2011 een einde. De detailhandel en horeca zullen in 2011 iets kunnen groeien. De groei zal wel bescheiden van omvang zijn, doordat de consument door de afnemende koopkracht nog wel terughoudend zal zijn.

In MKB toename werkgelegenheid en aantal zelfstandigen
Voor 2011 wordt, bij een voortzettend economisch herstel, weer een beperkt herstel van de werkgelegenheid voorzien. De werkgelegenheid in het MKB zal toenemen met ruim 21.000 arbeidsplaatsen. De groei bestaat uit 9.000 zelfstandigen en ruim 12.000 werknemers. Ook in 2012 zal de werkgelegenheid bij een verdere economische groei toenemen. In 2011 zal in vrijwel alle sectoren weer een bescheiden groei zijn, uitgezonderd in de industrie en de bouw. De industrie ondervindt de internationale concurrentie in alle hevigheid en moet daarom uit kostenoverwegingen haar personeelsbestand aanpassen. De bouwproductie staat nog altijd sterk onder druk.

Uitgebreidere informatie over ontwikkeling van de afzet, winsten en werkgelegenheid is te vinden op de website ondernemerschap.nl met de volgende link: www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,108,0,0,html/Prognoses

 


Voor inlichtingen:

Algemeen beeld van het MKB in de marktsector in 2011 en 2012

19 juli 2011

De afzet van het MKB zal in 2011 met 2,75% toenemen. Hiermee wordt het pad ingeslagen van substantieel herstel na de bescheiden groei van 0,25% in 2010 en de zware krimp van 5,75% in 2009. Niet alleen de industrie zal van de exportgroei profiteren, ook de groothandel heeft hier veel voordeel van. Ook de transportsector kan sterk profiteren van de aantrekkende wereldhandel. Doordat de transportsector ook sterk afhankelijk is van de ontwikkelingen in de bouwsector, remt een negatieve ontwikkeling daarin de groei in de transportsector in belangrijke mate. Aan de forse krimp in de bouw komt in 2011 een einde. De detailhandel en horeca zullen in 2011 iets kunnen groeien. De groei zal wel bescheiden van omvang zijn, doordat de consument door de afnemende koopkracht nog wel terughoudend zal zijn.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer