EIM: Inkomen ondernemers terug op niveau van voor kredietcrisis

05 juli 2011

Koopkracht ondernemers neemt toe

Het besteedbaar inkomen van zelfstandige ondernemers zal in 2011 met 1,5% groeien (naar € 29.220) en met 8,0% in 2012 (naar € 32.040). Hoewel er in nominale termen sprake is van een inkomensstijging, zorgt de inflatie (2% dit jaar en komend jaar) ervoor dat de koopkracht van zelfstandige ondernemers dit jaar daalt (-0,5%) en in 2012 pas weer toeneemt (met 6%).

Voor dga’s bedraagt het besteedbaar inkomen in 2011 gemiddeld € 42.910; 2% meer dan vorig jaar. Gegeven de inflatie van 2% zowel in 2011 als 2012 blijft daarmee de koopkracht voor dga’s ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zal in 2012 pas met 2,75% toenemen.

Inkomens zelfstandige circa € 50.000

In 2011 zal het bruto inkomen van zelfstandige ondernemers – dat hoofdzakelijk bestaat uit winst uit onderneming – met 3% groeien tot € 45.490. Deze groei zal in 2012 8,5% zijn, waardoor het bruto inkomen (€ 49.310)dan weer terug zal zijn op het niveau van voor de kredietcrisis.
De omvang van het bruto inkomen van dga’s – dat met name wordt bepaald door inkomen uit arbeid – zal zowel in 2011 als 2012 verder groeien met 4,5% per jaar. Daarmee zal het bruto-inkomen, via € 76.740 in 2011, in 2012 € 80.250 bedragen.

 Belasting- en premiedruk stijgt licht

Zelfstandigen krijgen dit jaar te maken met een aantal lastenverzwaringen, waaronder een forse toename in de premie ziektekostenverzekeringen en een door het kabinet doorgevoerde verhoging van het werkgeversdeel van zowel de premie Werkhervattingskas (Whk) als van de WW-premie. De premies volksverzekeringen blijven daarentegen gelijk. Tegelijkertijd blijft het kabinet het belang van (innovatief) ondernemerschap benadrukken, wat onder meer tot uitdrukking komt in stimuleringsmaatregelen in het kader van speur- en ontwikkelingswerk, een verlaging van de vennootschapsbelasting, de tijdelijke verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting en de verlenging van tijdelijke willekeurige afschrijvingen.

Per saldo zullen de ingevoerde fiscale maatregelen een licht negatief effect hebben op de gemiddelde belasting- en premiedruk voor zelfstandige ondernemers (zijnde de som van de premie volksverzekeringen en de inkomstenbelasting als percentage van het totaal belastbaar inkomen): 31,4% in 2011 en 32,2% in 2012.

Voor dga’s blijft de gemiddelde belasting- en premiedruk met 34% in 2011 en 33,9% in 2012 ongeveer gelijk.


Voor inlichtingen: 079-322 22 66

Kleinschalig Ondernemen 2011

28 april 2011

In de publicatie Kleinschalig Ondernemen 2011 wordt een beeld gegeven van de structuur en economische ontwikkeling in het bedrijfsleven, verdeeld naar grootteklassen en sectoren. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) staat hierbij centraal. In Kleinschalig Ondernemen worden de ontwikkelingen van afzet, werkgelegenheid, winstgevendheid en investeringen bij het MKB besproken. Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn de inkomensontwikkeling van ondernemers en de financiering van het MKB.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel, drs. D. Snel, drs. K.L. Bangma, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer