EIM: Klanten stellen steeds meer MVO-eisen aan MKB

23 juni 2011

Meer dan de helft van het MKB meldt dat klanten steeds meer eisen stellen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ruim een derde van het MKB heeft mede hierdoor stevige MVO-ambities voor de komende jaren. Drie kwart van het MKB met MVO ambities vindt onafhankelijke informatie over MVO onmisbaar om hun ambities te kunnen realiseren. Het middenbedrijf (50-250 werkzame personen) toont zich daarbij actiever en ambitieuzer dan de kleine bedrijven (2-10 werkzame personen). Dit zijn enkele conclusies uit het door EIM gehouden onderzoek ‘MVO-ambities in het MKB’. Het onderzoek werd gehouden onder 1.663 MKB-bedrijven met tussen de 2 en 250 werkzame personen.

De belangstelling voor MVO neemt in het MKB flink toe. Dat is onder andere te merken aan het groeiend aantal MKB-bedrijven en brancheorganisaties dat zich aansluit bij MVO Nederland. Dat aantal is inmiddels de 1600 gepasseerd.

Uit het onderzoek blijkt dat energiebesparing en milieumaatregelen de hoogst scorende MVO-activiteiten zijn, zowel over de laatste jaren als voor de komende jaren. Ongeveer de helft van het MKB wil meer over MVO gaan communiceren. Ruim een derde wil aan de eigen leveran-ciers meer MVO-eisen gaan stellen en circa 25 procent zegt meer mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te gaan aannemen.

MVO Nederland wil met deze gegevens haar voorlichtende en stimulerende rol verder aanscherpen. Het onderzoek bevestigt de grote behoefte aan een onafhankelijke kennisorganisatie als MVO Nederland.

Ongeveer een kwart van de MKB-bedrijven met MVO ambities geeft aan dat zij hun ambities helemaal op eigen kracht kunnen waarmaken. De rest heeft behoefte aan ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld informatie, trainingen en tools.

EIM
EIM voert economisch en sociaal beleidsonderzoek uit voor overheden, beleidsinstanties en branche- en koepelorganisaties. EIM creëert kennis over het bedrijfsleven en bedrijfsprocessen ten behoeve van beleidsbeslissingen en vervult al ruim 80 jaar een brugfunctie tussen bedrijf en beleid. De onderzoeksresultaten van EIM vormen veelal belangrijke en direct bruikbare in-put voor beleidsmakers. Kijk voor meer informatie op www.eim.nl.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voert EIM een meerjarig onderzoeksprogramma uit over het midden- en kleinbedrijf (MKB) en onderne-merschap. Het ministerie wil hiermee een publieke kennisinfrastructuur met basisinformatie over MKB en ondernemerschap in stand houden, uitbouwen en ontsluiten.

MVO Nederland
MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor bedrijven met MVO-ambitie. Haar streven: MVO een vanzelfsprekende zaak maken voor alle ondernemers in
Nederland. Sinds de oprichting in 2004 is MVO Nederland uitgegroeid tot hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen en daarover van gedachten willen wisselen met gelijkgestemden, brancheorganisaties, de overheid en/of NGO’s. Kijk voor meer informatie op www.mvo.nl.


Voor inlichtingen: Coen Bertens

MVO-ambities in het MKB

23 juni 2011

Meer dan de helft van het MKB meldt dat klanten steeds meer eisen stellen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ruim een derde van het MKB heeft mede hierdoor stevige MVO-ambities voor de komende jaren. Drie kwart van het MKB met MVO ambities vindt onafhankelijke informatie over MVO onmisbaar om hun ambities te kunnen realiseren. Het middenbedrijf (50-250 werkzame personen) toont zich daarbij actiever en ambitieuzer dan de kleine bedrijven (2-10 werkzame personen). Dit zijn enkele conclusies uit het door EIM gehouden onderzoek ‘MVO-ambities in het MKB’. Het onderzoek werd gehouden onder 1.663 MKB-bedrijven met tussen de 2 en 250 werkzame personen.

Leave this field empty

Auteur(s): C. Veldhuis-van Essen Msc., drs. C.A.W. Bertens, drs. J. Snoei

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer