Flinke toename vertrouwen van ondernemers in economie en overheidsbeleid

12 mei 2011

Het vertrouwen in de Nederlandse economie is onder MKB-ondernemers flink toegenomen. In het voorjaar 2009 bereikte het vertrouwen een dieptepunt als gevolg van de internationale kredietcrisis. Het aantal ondernemers dat zegt (enigszins) vertrouwen te hebben in de Nederlandse economie is dit jaar, in vergelijking met het voorjaar van 2010, gestegen van 72% naar 85%. Ook wat betreft de vooruitzichten voor de eigen onderneming is de ondernemer positiever. Ten opzichte van één jaar geleden verwachten meer ondernemers een omzet- en winstgroei. Dit blijkt uit peilingen van onderzoeksbureau EIM.

Ondernemers weer positief over gevoerde economisch beleid
Het verbeterde vertrouwen van de MKB-ondernemers in de ontwikkeling van de Nederlandse economie gaat gepaard met een aanzienlijke verbetering van het vertrouwen in het door de Nederlandse overheid gevoerde economische beleid. Waar in voorgaande jaren maar net iets meer dan de helft van de ondernemers vertrouwen of enigszins vertrouwen had in het economische beleid, heeft dit jaar driekwart van de ondernemers vertrouwen of enigszins vertrouwen.

Ondernemers positiever gestemd over eigen prestaties
Over de gehele linie genomen, is het jaar 2010 voor de ondernemers achtergebleven bij de verwachtingen. Vergeleken met de verwachting in het voorjaar van 2010 was achteraf bezien bij meer ondernemers sprake van afname van de omzet, de winst en de werkgelegenheid. Wat betreft de verwachtingen omtrent de prestaties van het eigen bedrijf zijn de ondernemers nu positiever gestemd. De omzet zal vaker groeien en minder vaak afnemen, de winst zal minder vaak afnemen en de werkgelegenheid blijft naar verwachting vaker gelijk.

Sectorale verschillen in vertrouwen
Ondernemers in de groothandel, de financiële en zakelijke diensten en de “overige sectoren” zijn het meest optimistisch. Het vertrouwen onder ondernemers in de industrie en de horeca komt ook uit boven het gemiddelde voor MKB-ondernemers in het algemeen. Met name in de bouw en de autosector blijft het vertrouwen achter. In de bouw wordt dit veroorzaakt door een sterk achterblijvende productie. In de autosector komt dit door sterke margedruk.

downloads:
Stemming onder ondernemers in het MKB http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,114,0,0,html/Onderwerpen

Uitgebreidere informatie over ontwikkeling van de afzet, winsten en werkgelegenheid is te vinden op de website ondernemerschap.nl met de volgende link: www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,108,0,0,html/Prognoses


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Leave this field empty

Auteur(s):

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer