Flink herstel MKB in 2011

28 april 2011

Met een groei van 1,75% in 2011 laat het MKB een flink herstel van de afzet zien. Dit concludeert onderzoeksbureau EIM in haar rapportage ‘Kleinschalig Ondernemen 2011’. Dit is een florissanter beeld dan de bescheiden groei van 0,25% in 2010 en de forse krimp van 5,75% in 2009. Niet alleen de groei van de internationale handel draagt bij aan dit gunstige beeld, maar ook de aantrekkende binnenlandse vraag stijgt. In 2011 zullen de groothandel, de industrie en de zakelijke diensten naar verwachting de sterkste groei realiseren. Na enkele jaren van krimp zullen ook de detailhandel en horeca in 2011 groeien. Alleen in de bouwsector zal in 2011 nog geen herstel plaatsvinden. Voor 2012 wordt eveneens uitgegaan van een afzetgroei van het MKB van 1,75%.

MKB blijft achter bij het grootbedrijf
De afzetgroei in het MKB blijft nog wel achter bij de groei van 2,25% in het grootbedrijf. In 2010 was het verschil aanzienlijk groter en nam de groei in het MKB met slechts 0,25% toe, terwijl het grootbedrijf een afzetgroei van 3,0% realiseerde. Doordat het grootbedrijf sterk op de buitenlandse afzet is georiënteerd, kan het grootbedrijf veel sterker profiteren van de krachtige groei van de internationale handel. Door het aantrekken van de binnenlandse afzet in 2011 is het verschil tussen het MKB en grootbedrijf dit jaar aanzienlijk kleiner geworden.

In MKB toename werkgelegenheid en aantal zelfstandigen
Dankzij de afzetgroei kan de werkgelegenheid in het MKB in 2011 toenemen met bijna 35.000 arbeidsplaatsen. De groei bestaat uit 8.000 zelfstandigen en 27.000 werknemers. De groei van het aantal zelfstandigen past in de trend naar meer flexibele arbeidsrelaties. Zo neemt ook de vraag naar uitzendkrachten sterk toe. De groei van zelfstandigen wordt veroorzaakt door de groep zelfstandigen zonder personeel (zzp), die primair zijn eigen arbeid aanbiedt en werkt met weinig kapitaal. Dit is een groep werkenden die veelal ruime ervaring heeft als werknemer en vervolgens als zelfstandige aan het werk is gegaan. Een sterk stimulerend overheidsbeleid met onder andere belangrijke fiscale voordelen bevordert de groei van het aantal zzp'ers. Ook mensen die geconfronteerd zijn met een ontslag of betrokken zijn bij een reorganisatie zoeken vaker naar mogelijkheden om toch aan het werk te blijven, bijvoorbeeld als ondernemer. Met name in de bouwsector speelt dit sterk, waardoor ondanks de ongunstige afzetverwachtingen het aantal zelfstandigen toch toeneemt. 

Uitgebreidere informatie over ontwikkeling van de afzet, winst en werkgelegenheid is te vinden op de website www.ondernemerschap.nl met de volgende link: www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,108,0,0,html/Prognoses
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 66

Kleinschalig Ondernemen 2011

28 april 2011

In de publicatie Kleinschalig Ondernemen 2011 wordt een beeld gegeven van de structuur en economische ontwikkeling in het bedrijfsleven, verdeeld naar grootteklassen en sectoren. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) staat hierbij centraal. In Kleinschalig Ondernemen worden de ontwikkelingen van afzet, werkgelegenheid, winstgevendheid en investeringen bij het MKB besproken. Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn de inkomensontwikkeling van ondernemers en de financiering van het MKB.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel, drs. D. Snel, drs. K.L. Bangma, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer