Vergrijzing biedt veel kansen voor ondernemers

27 april 2011

De vergrijzing van de bevolking creëert vraag naar tal van goederen en diensten terwijl de opkomst van koopkrachtige senioren grote kansen biedt aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast zal de pensionering van de babyboomers die dit jaar is begonnen, leiden tot hernieuwde krapte op de arbeidsmarkt. Deze krapte zal verhevigen door de aanzuigende werking van de sterk groeiende zorgsector. De pensioneringsgolf leidt tot meer bedrijfsbeëindigingen en tot kansen voor ambitieuze nieuwe ondernemers via bedrijfsoverdrachten. Dit en meer blijkt uit een vandaag door onderzoeksbureau EIM gepubliceerde Synthese van een eerder uitgebrachte Trendstudie.

Oudere beroepsbevolking dwingt tot aanpassing HRM-beleid
MKB-bedrijven zullen komende jaren de leeftijdsstructuur van hun personeelsbestand moeten aanpassen door het behouden en werven van oudere werknemers. Daarbij is aanpassing van het HRM-beleid noodzakelijk, willen MKB-bedrijven hun concurrentiepositie behouden. Om werknemers te werven kan het MKB zichzelf promoten met zijn kleinschaligheid, werknemers inzetten bij werving en zich richten op een brede groep potentiële arbeidskrachten (inclusief herintreders en oud-werknemers). Om oudere werknemers aan het werk te kunnen houden, kan het MKB taken en/of bedrijfsactiviteiten aanpassen aan de werknemers dan wel werknemers door middel van scholing beter toerusten voor de taken en/of bedrijfsactiviteiten.

Etnisch ondernemerschap verder in de lift
Het aantal eerste- en tweedegeneratie allochtone inwoners van Nederland heeft in de afgelopen 15 jaar een forse groei doorgemaakt. Het aantal autochtonen is maar beperkt gestegen. De komende tien jaar zal het aantal allochtonen met ruim 400.000 verder stijgen tot 3,8 miljoen, terwijl het aantal autochtonen zal stabiliseren rond 13,2 miljoen. Ook het aantal etnische ondernemers (naar schatting 155 duizend in 2009) zal verder doorgroeien. Etnische ondernemers zijn relatief vaak 25 tot 44 jaar oud. De sectorverdeling van etnische ondernemers toont daarbij een relatief hoog maar dalend aandeel in de horeca en een stijgend aandeel in de bouw en de dienstverlening.

Meer oudere ondernemers
Het aandeel van 45 tot 65 jarigen in de Nederlandse bevolking is sinds 1990 sterk stijgende - eerst als gevolg van de ouder wordende babyboomers en na 2000 als gevolg van de afschaffing van de VUT-regeling - en zal ook het komende decennium verder groeien. Het aandeel oudere gevestigde ondernemers is dan ook fors gestegen, en zal naar verwachting verder stijgen. Dit zal een negatief effect hebben op de ambities van ondernemingen. Ondernemers die op oudere leeftijd een bedrijf hebben opgezet, zijn minder snel geneigd om personeel in dienst te nemen. Dit hangt sterk samen met het feit dat ondernemers die op oudere leeftijd zijn gestart, vaker parttime actief zijn in de onderneming, minder risico's nemen en een minder positieve perceptie hebben ten aanzien van hun ondernemerschapsvaardigheden.

 


 


Voor inlichtingen: 079 343 02 76

Trendstudie MKB en Ondernemerschap: Synthese

27 april 2011

De Synthese van de Trendstudie, verrijkt met aanvullende tabellen en figuren, is apart uitgebracht. In voornoemde Trendstudie worden allereerst de belangrijkste omgevingstrends van het MKB besproken, namelijk macro-economische trends, ICT-trends, globalisering, demografische ontwikkelingen en de trend naar duurzaam produceren. Vervolgens komen in de Trendstudie diverse belangrijke ontwikkelingen binnen het MKB aan de orde, te weten trends in bedrijvendemografie, de groei van het aantal ondernemers, inkomenstrends van ondernemers, trends in innovatie, snelle groeiers, internationalisering, bedrijfsfinanciering, banencreatie en arbeidsproductiviteit. Tot slot bevat de Trendstudie een Synthese van de voornaamste trends.

 

Leave this field empty

Auteur(s): C.M. Hartog MSc, dr. A.R.M. Wennekers

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer