Uitvinders zorgen voor investeringen en nieuwe bedrijvigheid

21 april 2011

De algemene opvatting van beleidsmakers is dat innovatie plaatsvindt in bedrijven en kennisinstellingen. De activiteiten van individuele uitvinders zouden daarmee vergeleken in het niet vallen. Uit onderzoek van EIM in samenwerking met de Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) en RSM Erasmus Universiteit zijn voor het eerst de kenmerken van uitvinders in kaart gebracht.

Er zijn in Nederland naar schatting 9.900 uitvinders actief die de afgelopen vijf jaar minstens een uitvinding hebben gerealiseerd en deze naar de markt hebben gebracht, of wilden brengen. Deze groep bestaat uit 5.700 particuliere uitvinders, 2.600 zelfstandigen, en 1.600 ondernemers met een bedrijf tot tien werknemers. Particulieren doen uitvindingen vanuit huis en in hun vrije tijd, terwijl voor zelfstandigen en ondernemers het vermarkten van uitvindingen de hoofdactiviteit is. Grotere bedrijven vielen buiten het bestek van het onderzoek, mede omdat zulke bedrijven al in de reguliere innovatie- en R&D-statistieken worden meegenomen.

Uitvinders zijn gemiddeld ouder dan de doorsnee werkende Nederlander, vaak 45 tot 64 jaar. Zij zijn vaak man, hoger opgeleid in een technische richting, en werkzaam in loondienst of met een eigen bedrijf (ook particuliere uitvinders).

Met de activiteiten van uitvinders zijn flinke bedragen gemoeid. Een conservatieve schatting is dat uitvinders jaarlijks ruim € 0,5 mrd in innovatie investeren. Alleen particuliere uitvinders zijn goed voor een kleine €100 mln. Daarbij zijn alle activiteiten van aspirant-uitvinders (idee is nog niet uitgewerkt tot een concrete vinding) niet meegeteld. Het aantal aspirant-uitvinders is waarschijnlijk tien keer zo groot.

De helft van de uitvinders heeft wel eens een uitvinding winstgevend gecommercialiseerd. Ondernemer-uitvinders gaat dit stukken beter af dan particuliere uitvinders. Om werkelijk succesvol te zijn dient iedere uitvinder uiteindelijk ook ondernemersvaardigheden te ontwikkelen. Heeft een uitvinder zijn idee eenmaal tot een vinding gebracht, dan is de slaagkans ongeveer 30%. Er worden dan inkomsten gerealiseerd die de gemaakte kosten overtreffen. Voor aspirant-uitvinders die slechts een idee hebben is de slaagkans vele malen kleiner.

De activiteiten van uitvinders zijn ingebed in, en komen voort uit, een groep van honderdduizenden innoverende consumenten die zelf toepassingen ontwikkelen of modificeren voor eigen gebruik, plezier, om anderen te helpen, of om eigen vaardigheden te ontwikkelen. Commerciële overwegingen spelen doorgaans geen rol. Wel blijkt dat innoverende consumenten veel vaker dan de doorsnee Nederlander de intentie hebben om een bedrijf te starten, of zij zijn daarmee reeds bezig. Innoverende consumenten en uitvinders zijn van groot maatschappelijk belang.

 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Uitvinders in Nederland

21 april 2011

Uit dit onderzoek blijkt dat in Nederland circa 10000 uitvinders actief zijn die eigen vondsten naar de markt proberen te brengen. Daarmee zijn aanzienlijke investeringen gemoeid met een waarde van meer dan een half miljard euro. In gangbare innovatiestatistieken wordt deze activiteit nog over het hoofd gezien. Daarnaast is er een nog veel omvangrijkere groep innoverende consumenten die in de vrije tijd eigen toepassingen creëert of modificeert, voornamelijk voor persoonlijk gebruik, plezier of om anderen te helpen. Innoverende consumenten hebben bovendien meer twee keer zo vaak de intentie om ondernemer te worden, of zijn daarmee al bezig. Uitvinders en innoverende consumenten zijn daarmee van groot maatschappelijk belang.

 

 

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer