Ondernemende werknemers: proactief, innovatief en gaan risico’s niet uit de weg

29 maart 2011

Ondernemende werknemers nemen initiatieven tot het opzetten van nieuwe bedrijfsactiviteiten voor het bedrijf waar ze in loondienst werkzaam zijn. In de internationale literatuur worden zulke medewerkers aangeduid als ‘intrapreneurs’. Zij dragen proactief bij aan de ontwikkeling en introductie van nieuwe producten en diensten of nemen het initiatief voor het verbeteren van productieprocessen en het bewerken van nieuwe markten.  Een vandaag gepubliceerd onderzoek van EIM in samenwerking met de University of Western Australia, heeft nu een aantal specifieke gedragskenmerken van 'intrapreneurs' empirisch aangetoond. 

Het onderzoek laat tevens zien welke andere kenmerken van werknemers de kans vergroten dat zij ‘intrapreneur’ zijn of zullen worden. Het verslag van dit onderzoek is vandaag gepubliceerd onder de titel 'Corporate Entrepreneurship at the individual level’. Er is tot nu toe nog maar weinig empirisch onderzoek gedaan naar de gedragskenmerken van intrapreneurs. 

Een meetschaal voor ondernemend gedrag
Voor het meten van ondernemend gedrag bij werknemers is in het onderzoek een meetschaal ontwikkeld en gevalideerd. Ondernemend gedrag van intrapreneurs blijkt opgebouwd uit drie onderscheidende maar tevens samenhangende elementen, te weten 'proactiviteit', 'innovatief gedrag' en ‘risico nemen’. De meetschaal is voor elk van deze elementen gebaseerd op drie items. Proactief gedrag betreft de geneigdheid om overal marktkansen te zien en om eigen plannen en opvattingen te promoten. Innovatief gedrag uit zich onder meer in het voortdurend ontwikkelen en inbrengen van creatieve ideeën. Risico nemen blijkt onder meer uit een neiging om eerst te doen en achteraf toestemming te vragen. De ontwikkelde meetschaal is gevalideerd met datamateriaal uit een enquête onder 179 werknemers en hun collega’s. 

Wie heeft de beste kans om een intrapreneur te worden?
Niet alle medewerkers hebben dezelfde kans om uit te groeien tot een intrapreneur. Afgezien van persoonlijke eigenschappen zoals een ‘proactieve persoonlijkheid’ zijn ook demografische kenmerken en baankenmerken van invloed. Uit het onderzoek komt naar voren dat medewerkers met een gemiddelde leeftijd, rond de 40 jaar, de grootste kans hebben om intrapreneur te zijn. In die leeftijdsgroep is er een optimale combinatie van ervaring en ambitie. Ook is een hogere opleiding bevorderlijk voor de kans om intrapreneur te zijn. Er is daarbij echter geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen. Ten slotte bieden functies in het management of verkoop meer perspectief voor het bedenken en zelf opzetten van nieuwe bedrijfsactiviteiten. Deze functies bieden ruimte voor autonomie en brengen veel externe contacten met zich mee.


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Corporate Entrepreneurship at the Individual Level: Measurement and Determinants

29 maart 2011

We develop a measure for employees' intrapreneurial behavior (IB) in organizations. IB is proposed to be a higher-order construct reflected in three dimensions: innovativeness, proactiveness and risk-taking. A nineitem measure is developed with survey data from 179 employees and their peers. We then explore how the measure correlates with various individual and contextual (job-related) variables, finding that IB is associated with proactive personality, educational attainment, job autonomy and job types (managers and sales people are more likely to be intrapreneurs). For age, we find that the relationship with IB is an inverted U.

Leave this field empty

Auteur(s): C.Wu Phd, dr. A.R.M. Wennekers, dr. J.P.J. de Jong, prof. S.K. Parker

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer