Kredietcrisis raakt technostarters

09 maart 2011

De kredietcrisis heeft duidelijk zijn sporen achtergelaten op de prestaties van technostarters. Zo was er in 2009 een daling van het aantal technostarters tot onder het niveau van 2007 en bleven ook de omzetten achter. Dezelfde ontwikkeling was in 2003 en 2004, de vorige crisis,  ook zichtbaar. Het is daarom onwaarschijnlijk dat het gestelde streefcijfer voor de omzet in 2010 zal worden behaald, de verwachting is slechts een licht herstel.

Omvang technostarters
In 2009 wordt het aantal technostarters geschat op 7.020 bedrijven. Van deze bedrijven is het merendeel (93%) actief in de dienstverlening en een klein deel in de nijverheid (7%). Ten opzichte van 2008 (7.690) is het aantal technostarters licht afgenomen.

Deze 7.020 bedrijven zorgen voor een werkgelegenheid van 15.902 fte's en een omzet van 1,9 miljard euro. De gemiddelde bedrijfsgrootte was in 2009 2,2 fte. Ten opzichte van 2008 zijn zowel de omzetniveaus als de werkgelegenheid licht afgenomen, maar wel minder sterk dan de daling in aantallen technostarters.

Kenmerken en achtergronden technostarters
De kenmerken van technostarters op basis van de onderzoeksresultaten:

  • Het merendeel van de technostarters tot vijf jaar oud is winstgevend (57%)
  • Gemiddeld staat 60% van de werkzame personen bij technostarters op de loonlijst
  • De gemiddelde balanstotaal van technostarters in de nijverheid (799 mln.) ligt fors hoger dan de gemiddelde balanstotaal van technostarters in de dienstverlening (389 mln.)
  • Ongeveer een kwart van het vermogen van technostarters is gefinancierd met eigen vermogen
  • 16% van de technostarters is ontstaan vanuit een spin-off
  • Technostarters zijn sterk internationaal georiënteerd: 83% is internationaal actief 

Voor inlichtingen: 079 322 22 00

De economische prestaties van technostarters 2009

09 maart 2011

In 2004 is door het toenmalige kabinet het Actieprogramma TechnoPartner gelanceerd. TechnoPartner helpt mensen die op basis van een technische vinding een onderneming starten, de zogenaamde technostarters. Daarvoor richt zij zich met haar activiteiten niet alleen op de technostarters zelf, maar ook op kennisinstellingen, universiteiten, grote ondernemingen, banken en investeerders die deze starters kunnen helpen. Voor het actieprogramma zijn in 2004 streefcijfers vastgesteld. Om te bezien of de streefcijfers worden gerealiseerd, is het nodig om bovengenoemde starters te monitoren. In dit onderzoek is een uitgebreide meting uitgevoerd onder de technostarters in 2009.
 

 

Leave this field empty

Auteur(s): K. Bakker, R. in 't Hout, C. Veldhuis-van Essen Msc., drs. D. Snel, drs. N.G.L. Timmermans, drs. W.H.J. Verhoeven

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer