Weer stijgende lijn in toekennen van MKB financieringen

07 maart 2011

De succespercentages binnen het MKB voor het verkrijgen van een financiering liepen in de periode eind 2008 tot eind 2010 erg uiteen. Van de aangevraagde financieringen werden in december 2008 nog 72% toegekend tot 33% tijdens het dieptepunt van de crisis. In december 2010 is dit percentage weer gestegen tot 48%. De verkrijgbaarheid van een bancair krediet hangt nauw samen met de solvabiliteit van MKB bedrijven. Dit blijkt uit de overzichtsrapportage Financiering van het MKB die vandaag gepresenteerd wordt.

Volgens de Bank Lending Survey van de Europese Centrale Bank hebben banken tijdens de crisis hun kredietvoorwaarden fors aangescherpt. In de loop van 2010 worden deze voorwaarden voorzichtig weer wat versoepeld. Naast het aanscherpen van kredietvoorwaarden liepen in de periode 2008-2010 de kosten en provisies van banken op. Deze ontwikkeling werd ook waargenomen in het grootbedrijf. Daar liggen de succespercentages bij het aanvragen van financiering wel fors hoger: 75% krijgt de financiering rond in augustus 2009 en april 2010.

Uit de monitor blijkt ook dat MKB-bedrijven in de periode december 2008 - december 2010 naar eigen zeggen een afnemende behoefte hadden aan bedrijfsfinanciering. De percentages schommelen in de kwartalen tussen 19% in december 2008 tot 11% in december 2010. De vraaguitval die ook de banken meldden, was sterker dan in 2003, tijdens de vorige crisis. Deze ontwikkelingen zijn overigens waarneembaar in de gehele eurozone.

EIM heeft ook vast kunnen stellen dat de verkrijgbaarheid van bancair krediet significant samenhangt met de hoogte van de solvabiliteit van bedrijven in de sectoren: een procentpunt hogere solvabiliteit leidt tot 2.7 procentpunt hogere verkrijgbaarheid. Voor alle bedrijven geldt dus dat meer aandacht besteden aan eigen vermogen loont bij aantrekken van bancaire financiering.
 
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Financiering van MKB bedrijven

07 maart 2011

Deze rapportage bestaat uit twee delen: Deel 1 en Deel 2. Deel 1 biedt een totaal overzicht van alle onderzoeken die EIM heeft uitgevoerd in de periode 2008-2010 op het terrein van bedrijfsfinanciering voor het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Deel 2 doet verslag van de recente decembermeting van de Financieringsmonitor MKB.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. W.H.J. Verhoeven, Lia Smit

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer