Startende ondernemer is steeds vaker vrouw of allochtoon

24 februari 2011

Het gezicht van ondernemend Nederland wordt steeds minder bepaald door autochtone mannen. Het zijn voornamelijk  vrouwen en allochtonen die de sprong maken naar het ondernemerschap. In de periode 2000 tot en met 2009 is het aandeel vrouwelijke starters gegroeid van 25% naar 35% van het totale aantal starters. In dezelfde periode is het aandeel van etnische starters, startende ondernemers geboren in het buitenland, toegenomen van 15% naar 25%. Meer dan de helft van het aantal starters is daarmee vrouw of allochtoon. Daarnaast hebben vrouwelijke ondernemers in zeven op de tien gevallen een winstgevend bedrijf. Dit blijkt uit de EIM Monitor vrouwelijk en etnisch ondernemerschap 2010 die vandaag gepresenteerd wordt.
 
Vrouwelijke ondernemers
In absolute zin nam het aantal vrouwelijke ondernemers toe van ongeveer 300.000 tot 350.000. Vrouwelijke ondernemers hebben in zeven op de tien gevallen een winstgevend bedrijf, maar blijven wat winstniveau betreft wel achter bij hun mannelijke collega's. De gemiddelde winst van de vrouwelijke ondernemer ligt rond de 60 procent van wat mannelijke ondernemers door de bank genomen in de wacht slepen. Volgens de onderzoekers hangt het lagere winstniveau mogelijk samen met verschillende aspecten van het vrouwelijk ondernemerschap. Zo is slechts een kwart hoofdkostwinner binnen het gezin en vinden vrouwen het vooral belangrijk eigen baas te zijn, in plaats van primair gedreven te worden door groei. Bovendien hebben vrouwen vaak ondernemingen in een dienstverlenende hoek die over het algemeen weinig winst oplevert, zoals wasserijen, haarsalons en zonnecentra. Van de vrouwelijke ondernemers doet 17% aan deze vorm van dienstverlening tegenover 7% van hun mannelijke collega’s. 
 
Etnische ondernemers
In het jaar 2000 waren er in Nederland 114.000 ondernemers van buitenlandse afkomst. In 2009 was het aantal van deze etnische ondernemers toegenomen tot ongeveer 155.000. Evenals vrouwen hebben etnische ondernemers qua winstniveau een achterstand. Het winstniveau ligt op ongeveer 85% van het niveau van hun autochtone collega’s. De leeftijdsopbouw van de populatie etnische ondernemers speelt hier ook een rol. Vooral niet-westerse etnische ondernemers zijn in vergelijking met autochtone ondernemers vrij jong. Ze vallen overwegend in de leeftijdscategorie 25 tot 45 jarigen, daar waar autochtone ondernemers vaker tussen de 45 en 65 jaar oud zijn. Dit drukt het winstniveau van etnische ondernemers, want winst stijgt met de jaren.
 
Door het jonge karakter herbergt het etnische ondernemerschap veel potentie, vooral onder de tweede generatie niet-westerse ondernemers die geboren zijn in Nederland. Zij hebben hun aandeel in de populatie etnische ondernemers bijna zien verdubbelen van 4% naar ruim 7%. Dit aandeel kan in de komende jaren gestaag groeien aangezien een groot deel van de groep nog onder de 25 jaar is. De tweede generatie verandert ook de aard van het etnische ondernemerschap: er wordt minder ondernomen in de horeca en meer in sectoren als de zakelijke dienstverlening. 
 
Uitdagingen
Vrouwen staan voor de uitdaging om sterkere groei en hogere winstniveaus te bereiken. Hier lig-gen zeker mogelijkheden gezien de vele hoog opgeleide (42%) en middelbaar opgeleide (38%) vrouwelijke ondernemers. Etnische ondernemers staan voor de uitdaging om steeds vaker de stap naar hoogwaardige dienstverlening te maken. Wellicht ligt voor hen de sleutel bij het lidmaatschap van ondernemersnetwerken. Momenteel maken zij hier nog vrij weinig gebruik van.

 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Monitor vrouwelijk en etnisch ondernemerschap 2010

24 februari 2011

Dit onderzoek biedt inzicht in de ontwikkeling van vrouwelijk en etnisch ondernemerschap. De gegevens zijn afkomstig uit verschillende bronnen. Voor vrouwelijk ondernemerschap is er cijfermateriaal verzameld van het CBS en de KvK. Daarnaast is er een enquête uitgevoerd en is er een groepsgesprek gehouden met vrouwelijke ondernemers. De gegevens van etnisch ondernemerschap zijn afkomstig van het CBS en KvK. Verder zijn er experts geïnterviewd op het gebied van etnisch ondernemerschap en is er een groepsgesprek gehouden met etnische ondernemers. Het rapport geeft onder andere inzicht in de ontwikkeling en stand van zaken op het gebied van winst, omvang van het ondernemerschap, aantal starters en verdelingen naar leeftijdscategorie, sector en leeftijd.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. D. Bleeker, drs. A. Bruins, drs. R.M. Braaksma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer