Economische potentie niet alleen bij snelgroeiende bedrijven

17 februari 2011

Snelgroeiende bedrijven groeien in een driejaarlijkse periode gemiddeld met 20% per jaar. Met deze prestaties zorgen zij voor meer dynamiek in het economisch landschap. Nederland presteerde altijd laag in internationaal perspectief waar het het aantal snelgroeiende bedrijven betrof. De oorzaken hiervoor zijn onder andere gelegen in een relatief lage deelname aan hoger onderwijs, een relatief lage groei van het BNP, een kleine binnenlandse markt, een relatief inflexibele arbeidsmarkt en lagere groeiambities van ondernemers. Op dit moment blijkt echter dat in de periode 1999-2005 een inhaalslag is gepleegd en bevindt Nederland zich in de middenmoot met 11% snelgroeiende bedrijven.

De macro-economische effecten van normaal groeiende bedrijven zijn echter zeker zo belangrijk. Zij creëren hetzelfde aantal extra banen. Daarnaast is de absolute omzetgroei van deze bedrijven-in de periode 2002-2006 194 miljoen tegen 136 miljoen voor snelgroeiende bedrijven. Normaal groeiende bedrijven blijken in de onderzochte periode over ruim voldoende buffervermogen te be-schikken, bij snelle groeiers is dit beperkt aanwezig. Normale groeiers ervaren ook minder knel-punten bij groei.

Op 30 november 2009 heeft bij EIM een expertdiscussie plaatsgevonden over de eerste resultaten van het onderzoek aan de hand van stellingen. Belangrijke meningen van de experts zijn dat zij aanbevelen niet uitsluitend op snelle groeiers te focussen: vooral ambitieuze ondernemers zijn een belangrijke groep. Zij pleiten ook voor (nog) meer aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs en inzet van rolmodellen hierbij. Bevorderen van samenwerking tussen bedrijven is een derde belangrijke aanbeveling.

Voor meer informatie kunt u ook het rapport Determinants of high-growth firms lezen.
 


Voor inlichtingen: Lia Smit 079 3 22 22 82

Potenties voor economische groei

14 februari 2011

EIM heeft onderzoek verricht naar de prestaties
van normale groeiers: bedrijven die wel groei realiseren, maar in een trager
tempo dan snelle groeiers. Bij vergelijking tussen de snelle en normale
groeiers qua werkgelegenheid valt op dat beide groepen bijdragen aan economische
ontwikkeling, maar op verschillende manieren. Snelle groeiers
zorgen in de periode 2003-2007 voor een bruto werkgelegenheidsgroei van
369.000 banen (zij groeien in die periode met gemiddeld 12% per jaar); de
normale groeiers creëren in die periode 193.000 banen (zij groeien in die
periode met gemiddeld 4% per jaar). Kijken we echter naar omzet, dan blijken
de normale groeiers in deze periode verantwoordelijk te zijn voor 36%
van de nationale omzet tegenover 21% door snelle groeiers. Beide groepen
leveren dus een bijdrage, zij het op andere indicatoren.

In deze rapportage wordt dieper ingegaan op de kenmerken van beide
groepen bedrijven en hun bijdragen aan de economische ontwikkeling. Snelle
groeiers in Nederland worden ook vergeleken in internationaal perspectief.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. G. de Wit, drs. W.H.J. Verhoeven, Lia Smit

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer