Startende ondernemers; ontwikkelingen, betekenis en beleid

02 februari 2011

Hoewel het merendeel van de Nederlandse beroepsbevolking in loondienst werkt, geldt ondernemerschap voor menigeen als ideaal. Ondernemerschap staat voor vrijheid, zelfredzaamheid en – hoewel vaak ten onrechte – voor succes en rijkdom.

De afgelopen jaren is het aantal mensen dat aangeeft een eigen bedrijf te willen beginnen, toegenomen en dat geldt ook voor het aantal dat de stap naar een eigen bedrijf uiteindelijk daadwerkelijk zet.  De overheid tracht ondernemerschap te stimuleren vanuit de kennis dat het bijdraagt aan een gunstige economische ontwikkeling. Dit laat onverlet dat niet elke ondernemer bijdraagt aan economische groei. Veel starters groeien uiteindelijk niet of nauwelijks in termen van personeel of omzet.

In deze paper wordt een overzicht gegeven van de recente literatuur over starters en hun betekenis voor de economie. Achtereenvolgens wordt beschreven hoe starters zich onderscheiden van mensen die in loondienst werken en wat hun motivatie is. Tevens wordt aan de hand van recent onderzoek licht geworpen op de relatie tussen ondernemerschap en economische groei.


 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Startende ondernemers

02 februari 2011

Deze paper bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt beschreven wat in de afgelopen jaren bekend is geworden over ondernemerschap. In het tweede deel wordt beschreven welke betekenis ondernemerschap heeft voor macro-economische ontwikkeling. In het derde deel wordt ingegaan op de inspanningen van overheden om ondernemerschap te bevorderen.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. G.W. Brummelkamp

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer