Determinants of high-growth firms

31 januari 2011

Determinants of high-growth firms

Snel groeiende bedrijven zijn een sleutelfactor voor groei en structurele verandering in een economie. De laatste jaren had Nederland behoorlijk veel minder snel groeiende bedrijven ten opzichte van het buitenland. EIM heeft via een vergelijking met een aantal andere Westerse landen onderzocht waar dit aan lag en kwam op de volgende factoren:

- Nederland heeft minder studenten in het hoger onderwijs dan het relevante buitenland. Dit leidt tot  kwalitatief minder ondernemerschap en daarmee tot minder snelle groei.

- De Nederlandse wet geeft werknemers relatief veel bescherming. Dit leidt tot een relatief rigide arbeidsmarkt, wat snel groeiende ondernemingen in hun groei kan belemmeren.

- Een relatief kleine groep Nederlandse ondernemers heeft voor het ondernemerschap gekozen om zijn persoonlijke inkomen te vergroten. Dit gebrek in ambitie op het materiële  vlak heeft minder snel groeiende ondernemingen tot gevolg.

- Daarnaast had Nederland in de afgelopen jaren een relatief lage macro-economische groei, waardoor er minder mogelijkheden waren voor snelle groei ten opzichte van het buitenland.

- Tenslotte heeft een rol gespeeld dat Nederland een relatief klein land is. Exporteren is toch weer een extra hobbel, waardoor het voor bedrijven in een groter land sowieso makkelijker is om snel te groeien.

Om snelle groei te bevorderen zou de Nederlandse overheid daarom kunnen inzetten op
 (i) stimuleren van deelname aan het hoger onderwijs
(ii) verminderen van wetgeving die rechten van werknemers beschermt
(iii) stimuleren van groeiambitie van ondernemers.

 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Determinants of high-growth firms

31 januari 2011

High-growth firms have been shown to be a key factor for economic growth and structural change. This paper analyses the determinants of the number of highgrowth firms in a country for 17 OECD countries between 1999 and 2005, using the Amadeus data set, the GEM data set, and others. The first contribution of this paper is that it is - as far as we know - the first empirical analysis of highgrowth firms at the country level on the basis of actual measured growth. Second, we find indicative empirical evidence for three driving forces of high growth, viz. entrepreneurship, institutional settings, and opportunities for growth, all in accordance with theory and empirical findings in related fields of research. Third, the paper gives a tentative explanation of the differences in the average percentage of high-growth firms between countries. Finally, the paper gives some clues for policy makers how to promote high-growth firms.
 

Leave this field empty

Auteur(s): dr. G. de Wit, dr. M. Teruel

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer