Gendereffecten in prestatiebeloning nog niet goed begrepen

27 januari 2011

Sinds het begin van de huidige crisis in 2008 is er weer veel discussie rondom de voor- en nadelen van prestatiebeloning. Deze discussie lijkt zich vooral op de praktijk in het grootbedrijf te richten. Over de praktijk in het midden- en kleinbedrijf is beduidend minder bekend.

Een recent onderzoek suggereert dat er sprake is van een gendereffect: of een bedrijf al dan niet prestatiebeloning toepast, zou samenhangen met het geslacht van zowel de werknemers als van de ondernemer. EIM heeft dit effect nader onderzocht, maar is tot de conclusie gekomen dat deze gendereffecten maar voor een deel lijken te bestaan.

Zo is er geen onderbouwing gevonden voor een mogelijke relatie met het geslacht van de ondernemer. Wel lijkt het er op dat prestatiebeloning vaker voorkomt bij bedrijven waar relatief meer mannen werken. Dit gender-effect kan op verschillende manieren verklaard worden. Een mogelijke verklaring is dat vrouwen meer risico-avers zijn dan mannen, waardoor vrouwelijke werknemers minder positief zouden staan ten opzichte van prestatiebeloning dan mannelijke werknemers. Een andere mogelijkheid is dat vrouwelijke werknemers gemiddeld genomen een minder goede binding met de arbeidsmarkt hebben dan mannelijke werknemers, en dat dit verschil in binding het verschil in prestatiebeloning kan verklaring. 
  
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Gender, risk aversion and remuneration policies of entrepreneurs

27 januari 2011

In theory, for many small and medium-sized enterprises the introduction of performance-related pay might be beneficial: if implemented properly, it could help enterprises in selecting, hiring and motivating the right employees for the right jobs. So far, however, performance-related pay in SMEs has received little academic attention. One of the few studies that examined determinants of performance-related pay amongst SMEs found support for the presence of gender effects; not only regarding the gender of the employees, but also regarding the gender of the entrepreneur. In this paper we have further investigated these  gender effects in remuneration policies. The central idea is that female and male entrepreneurs make different choices regarding their human resource management practices, including remuneration policies. Amongst others, these choices are related to the risk aversion of the entrepreneur as well as of the employees. Generally speaking, women are more risk averse than men. This may apply to entrepreneurs as well as to employees. This leads to various hypotheses that are tested empirically.

Generally speaking, the results provide only limited support for our hypotheses. Our results are fairly consistent with the standard assumption that employees are risk averse (and female employees more than male employees) while employers (entrepreneurs) are not. At the same time, the support for our hypotheses is so limited that we have conducted a critical re-examination of our basic assumptions. This suggests that gender effects in remuneration policies may (also) be caused by gender differences in labour force attachment rather than in risk aversion. 
 

Leave this field empty

Auteur(s): dr. I. Verheul, dr. J.M.P. de Kok, prof.dr. C.M. van Praag

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer