Effecten startende bedrijven op economie in kaart gebracht

24 januari 2011

Startende bedrijven hebben directe en indirecte effecten op de economie. Onder de directe effecten verstaan we de productie en werkgelegenheid die gecreëerd wordt in de nieuwe bedrijven zelf. Onder de indirecte effecten verstaan we de productiviteitsverbeteringen die ontstaan in reeds bestaande bedrijven als gevolg van de toegenomen concurrentie die de nieuwe bedrijven teweegbrengen. Bestaande bedrijven worden gedwongen beter te presteren omdat ze anders weggeconcurreerd worden door de nieuwe bedrijven.

In dit rapport wordt getracht de grootte van de directe en indirecte effecten van starters op de (regionale) economie te meten met behulp van een regressiemodel. In het model wordt de werkgelegenheidsgroei verklaard uit de startersratio en een nieuw ontwikkelde maatstaf die de mate van concurrentie tussen bestaande bedrijven meet. Hierbij zijn we ook in staat korte en lange termijn effecten te onderscheiden. We schatten het model op het niveau van Nederlandse regio’s en sectoren.

Uit onze empirische analyse komt naar voren dat de lange termijn effecten van starters op de werkgelegenheid groter zijn dan de korte termijn effecten. Het gaat hierbij met name om twee lange termijn effecten. Ten eerste groeien na verloop van tijd de meest succesvolle starters uit tot snelle groeiers, waar veel werkgelegenheid gecreëerd wordt. Ten tweede blijken er enige jaren overheen te gaan voordat de nieuwe bedrijven een bedreiging vormen voor de bestaande bedrijven zodat deze laatste daadwerkelijk gestimuleerd (gedwongen) worden om beter te presteren.


 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

The relationship between start-ups, market mobility and employment growth: An empirical analysis for Dutch regions

06 september 2011

Recent literature suggests that two types of competition may contribute to macro-economic performance: the extent of new-firm entry and the extent of competition among incumbent firms. In the present paper we explain employment growth at the region-sector level using direct indicators for both these types of competition -the start-up rate and the market mobility rate- as main independent variables. While previous studies in this field measured competition among incumbent firms in an indirect way, we use a direct measure called market mobility. The empirical analysis reiterates existing results in that we find the long-term economic effect of start-ups to be bigger than the short-term effect. We also find empirical indications that this long-term effect consist of two significant parts. First, the most successful start-ups grow out to become high-growth firms, and second, the entry of new firms stimulates incumbent firms to perform better.
 

Leave this field empty

Auteur(s): dr. A. J. van Stel, dr. S. Koster

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer