Zelfstandige ondernemers tevredener dan werknemers met de inhoud van werk maar minder over baanzekerheid

20 januari 2011

Dit onderzoek geeft een vergelijking van de mate waarin ondernemers en werknemers (in de private sector) in Europa tevreden zijn met hun werk. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het European Community Household Panel voor de jaren 1994-2001. Werktevredenheid is van belang omdat het een bepalende factor is bij de keuze om al dan niet ondernemer te worden. Ook wordt werktevredenheid vaak in verband gebracht met het verbeteren van het concurrentievermogen, de productiviteit en het groeipotentieel van bedrijven. Het is daarom belangrijk om te weten hoe werktevredenheid beïnvloed kan worden.

Het blijkt dat ondernemers tevredener zijn dan werknemers met het type werk dat ze doen. Dit hangt waarschijnlijk samen met de autonomie en onafhankelijkheid die het zelfstandig ondernemerschap biedt. Echter, ondernemers zijn minder tevreden dan werknemers als het gaat om baanzekerheid. Ondernemers genieten over het algemeen minder sociale zekerheid en bescherming dan werknemers. Ook is het risico dat het bedrijf van de ondernemer niet overleeft vaak groot, zeker in de startfase.

Bedrijfsgrootte is één van de factoren die van invloed is op werktevredenheid. Zo zijn werknemers in het midden- en kleinbedrijf tevredener met het type werk dat ze doen dan werknemers in grotere bedrijven. Dit komt mogelijk doordat werknemers in kleinere bedrijven meer autonomie hebben (bijvoorbeeld als gevolg van minder bureaucratische organisatiestructuren) en daardoor ook meer invloed hebben op de inhoud van hun werk. Voor zelfstandig ondernemers geldt dat ze tevredener zijn als ze (meer) werknemers in dienst hebben. Het aantal werknemers is mogelijk indicatief voor het succes van de ondernemer en zijn onderneming.

Een andere factor die bepalend is voor de mate van werktevredenheid is het aantal uren dat iemand in zijn of haar werk steekt. Wanneer werknemers meer uren werken heeft dit negatieve gevolgen voor hun werktevredenheid, terwijl zelfstandig ondernemers juist tevredener zijn als ze meer uren maken. Waarschijnlijk is het voor zelfstandig ondernemers meer een vrije keuze om meer tijd aan het werk te besteden dan voor werknemers en vertaalt het maken van meer uren zich directer in positieve resultaten voor het bedrijf en de ondernemer.

Ook de omvang van de werkloosheid van een land blijkt samen te hangen met werktevredenheid. Zo zijn zowel werknemers als ondernemers tevredener met het type werk dat ze doen wanneer de werkloosheid hoger is. In tijden van hoge werkloosheid zijn mensen waarschijnlijk eerder blij om überhaupt werk te hebben en daarom mogelijk ook meer tevreden met het soort werk dat ze doen. Echter, in tijden van hoge werkloosheid zijn werknemers en ondernemers juist minder tevreden als het gaat om baanzekerheid. Wanneer de werkloosheid hoger is lopen werknemers meer risico om hun baan te verliezen of zijn ze zich bewuster van de mogelijkheid dat ze hun baan kunnen verliezen. En in tijden van hoge werkloosheid is voor ondernemers het risico veelal ook groter dat hun onderneming niet zal overleven.

In het onderzoek komen nog diverse andere factoren aan bod die bepalend zijn voor werktevredenheid, waaronder opleidingsniveau, inkomen en sector.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Determinants of job satisfaction: A European comparison of sel femployed and paid employees

20 januari 2011

Job satisfaction of self-employed and paid-employed workers is analyzed using the European Community Household Panel for the EU-15 covering the years 1994-2001. We distinguish between two types of job satisfaction, i.e. job satisfaction in terms of type of work and job satisfaction in terms of job security. Findings from our generalized ordered logit regressions indicate that self-employed individuals as compared to paid employees are more likely to be satisfied with their present jobs in terms of type of work and less likely to be satisfied in terms of job security. The findings also provide many insights into the determinants of the two types of job satisfaction for both the self-employed and paid employees.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.M. Millán, dr. S.J.A. Hessels, prof. R. Aguado, prof.dr. A.R. Thurik

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer