Hoger opgeleide bevolking goed voor ondernemerschapsprestaties

18 januari 2011

Diverse onderzoeken tonen aan dat ondernemers met een hogere opleiding gemiddeld beter presteren dan ondernemers met een lagere opleiding. Echter, de prestaties van individuele ondernemers hangen niet alleen af van het opleidingsniveau van de ondernemer zelf, maar vermoedelijk ook van het opleidingsniveau van de bevolking in het land of regio waarin de ondernemer opereert. Hier zijn tenminste drie argumenten voor aan te voeren. Ten eerste betekent een hoger opgeleide bevolking dat er meer werknemers met een hoge kwaliteit beschikbaar zijn voor ondernemers. Ten tweede is er vaker sprake van positieve kennis spillovers waar ondernemers van profiteren. Tenslotte bevorderen hoger opgeleide burgers in hun rol als verfijnde consumenten de vraag naar meer geavanceerde en gevarieerde producten. Ook dit verschijnsel draagt bij aan meer kansen voor individuele ondernemers, en uiteindelijk betere prestaties.

In dit rapport onderzoeken we of een hoger opgeleide bevolking inderdaad positief samenhangt met prestaties van individuele ondernemers. Hiertoe maken we gebruik van een data panel van individuele ondernemers in de EU-15 landen. Ondernemerschapsprestaties zijn gedefinieerd als overlevingskansen van het bedrijf van de ondernemer en de kans dat de ondernemer personeel in dienst neemt en dit personeel ook voor langere tijd in dienst kan houden. We nemen diverse determinanten van ondernemerschapsprestaties op in ons model, zowel op micro als macro niveau.

Uit onze empirische analyse blijkt dat een hoger opgeleide bevolking in een land inderdaad positief samenhangt met de prestaties van de ondernemers in het betreffende land. Een implicatie van deze bevinding is dat beleid om hoger onderwijsdeelname te bevorderen de kwaliteit van ondernemerschap kan verhogen, ongeacht welke arbeidsmarktkeuzes deze hoger opgeleide burgers maken. Ze kunnen immers niet alleen de kwaliteit van ondernemerschap bevorderen door zelf ondernemer te worden; ook in hun specifieke rollen als werknemer en consument kunnen ze positief bijdragen aan ondernemerschapsprestaties in hun land.


 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

The value of an educated population for an individual's entrepreneurship success

23 september 2013

Human capital obtained through education has been shown to be one of the strongest drivers of entrepreneurship performance. The entrepreneur’s human capital, though, is only one of the input factors into the production process of her venture. In this paper we will analyze to what extent the education levels of other (potential) stakeholders affect the entrepreneur’s performance. The education level of consumers may shape the demand function for an entrepreneur’s output, whereas the education level of employees may affect the entrepreneur’s productivity and thereby shape her supply function. Based on this, we hypothesize that the performance of an entrepreneur is not only affected positively by her own education level but in addition, also by the education level of the population. We find empirical support for this hypothesis using an eight years (1994-2001) panel of labor market participants in the EU-15 countries. An implication of our finding is that entrepreneurship and higher education policies should be considered in tandem with each other.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. A. J. van Stel, dr. C. Roman, dr. J.M. Millán, prof. dr. E. Congregado, prof.dr. C.M. van Praag

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer