Herstel MKB in 2011 na moeilijke jaren

21 december 2010

Herstel MKB in 2011 na moeilijke jaren

Het MKB zal in 2011 weer licht groeien met 1,75%. Dit jaar, 2010, is de afzet nauwelijks toegenomen (0,25%). In 2009 was nog sprake van een daling van 6%. Ondanks dat het consumentvertrouwen weer voorzichtig toeneemt, is de consument terughoudend, wat zich uit in een beperkte groei in de detailhandel (0,5%) en de horeca (0,25%) in 2011. De internationaal georiënteerde sectoren zullen meer profiteren van de toegenomen bedrijvigheid. De groothandel, industrie en de transport- en communicatiesector zullen naar verwachting de sterkste groei realiseren in 2011. De zakelijke dienstverlening in het MKB kan met 1,75% eveneens redelijk groeien, na de krimp van 0,5% in 2010.

Aantrekkende groei MKB, maar afzwakkende groei in grootbedrijf
De groei in het grootbedrijf zal in 2011 belangrijk afzwakken als gevolg van een lagere buitenlandse afzetgroei. De groei van de wereldhandel zal in 2011 lager zijn door een beperktere groei in Azië en de VS. Onder invloed van overheidsbezuinigingen, zal de groei in Europa onder druk komen te staan. Voor het Nederlandse grootbedrijf betekent dit dat de groei van 3,0% in 2010 terugvalt naar 2% in 2011.

Door het aantrekken van de binnenlandse vraag, zal de groei in het MKB toenemen van 0,25% in 2010 naar 1,75% in 2011. Vooral de internationaal georiënteerde en business-to-businessbedrijven in het MKB zullen in 2011 verder kunnen groeien. De zakelijke dienstverlening in het MKB kan profiteren van van de toegenomen bedrijvigheid met een groei van 1,75%. Aan de sterke krimp van de bouwsector komt in 2011 een einde. Ook voor de detailhandel en horeca komt aan de krimp een einde. Door de onder druk staande koopkrachtontwikkeling zal de groei van de  detailhandel en horeca in 2011 nog wel beperkt van omvang zijn. 

Weer toename werkgelegenheid MKB in 2011
Dit jaar, 2010, is de daling van de werkgelegenheid minder sterk dan in 2009. Enerzijds zijn bedrijven door het voorzichtige economisch herstel terughoudend met het aantrekken van personeel. Anderzijds wordt personeel zolang mogelijk in dienst te houden met het oog op toenemende vraag in de nabije toekomst. Door natuurlijk verloop en lage werkgelegenheidsdynamiek is de werkgelegenheid bij veel bedrijven teruglopen. Per saldo is de werkgelegenheid in het MKB in de marktsector dit jaar met ruim 50.000 afgenomen. Voor volgend jaar, 2011, wordt, bij een voortzettend economisch herstel, een herstel van de werkgelegenheid voorzien. De werkgelegenheid zal toenemen met bijna 30.000 arbeidsplaatsen.

Aantal zelfstandigen blijft toenemen
Na een daling van het aantal zelfstandigen in 2009, is in 2010 het aantal zelfstandigen in de marktsector weer toegenomen met 0,75% Doordat het lastiger is om een vaste baan te vinden, kiest een deel van de mensen voor het zelfstandig ondernemerschap. Ook mensen die geconfronteerd worden met een ontslag, of betrokken zijn bij een reorganisatie, zoeken vaker naar mogelijkheden om toch aan het werk te blijven, bijvoorbeeld als ondernemer. Dit zal vooral in de bouwsector en zakelijke dienstverlening plaatsvinden. Met een doorzettend herstel in 2011 zal het aantal zelfstandigen met 1,75% verder toenemen. Verbeterde afzet- en winstperspectieven zijn hierbij een stimulans voor het zelfstandig ondernemerschap.

Uitgebreidere informatie over ontwikkeling van de afzet, winsten en werkgelegenheid is te vinden op de website ondernemerschap.nl met de volgende link: www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,108,0,0,html/Prognoses


 


Voor inlichtingen: 079 322 2200

Algemeen beeld van het MKB in de marktsector in 2010 en 2011- update december

21 december 2010

Het MKB zal in 2011 weer licht groeien met 1,75%. Dit jaar, 2010, is de afzet nauwelijks toegenomen (0,25%). In 2009 was nog sprake van een daling van 6%. Ondanks dat het consumentvertrouwen weer voorzichtig toeneemt, is de consument terughoudend, wat zich uit in een beperkte groei in de detailhandel (0,5%) en de horeca (0,25%) in 2011. De internationaal georiënteerde sectoren zullen meer profiteren van de toegenomen bedrijvigheid. De groothandel, industrie en de transport- en communicatiesector zullen naar verwachting de sterkste groei realiseren in 2011. De zakelijke dienstverlening in het MKB kan met 1,75% eveneens redelijk groeien, na de krimp van 0,5% in 2010.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer